GENRE-ORIENTED APPROACH, GENRE AWARENESS AND GENRE COMPETENCE AS CATEGORIES OF LINGUISTIC DIDACTICS

Cover Page

Cite item

Abstract

The article discusses the concepts of a genre-oriented approach to teaching speech activity, genre awareness and genre competence as categories of linguistic didactics. The author defines the genre-oriented approach as the focus of linguistic education on mastering communicative activities in a genre aspect, through a focused exploration of genre forms of everyday, public and/or professional speech based on models of speech genres relevant to a particular student body. The process of mastering genres of speech includes a consistent achievement of the level of genre awareness and genre competence. Genre awareness is understood by the author as the linguistic persona ability to perceive and correctly use texts/utterances of a range of genres, awareness of norms, rules and scripts for speech behaviour in typical situations of communication. It is a set of basic genre knowledge, skills and competencies that allow a person to participate in everyday and academic communication. Genre competence is understood by the author as the ability of a linguistic persona to consciously predict the genre organization of speech, understand and generate texts / statements of different genres depending on the situation of communication, to manage the situation of communication. Genre competence is a quality of an individual that determines the ability and readiness for professional (including scientific) communication. The achievement of genre awareness and genre competence levels is viewed by the author as successive stages of genre thinking development of a linguistic persona. The transition from genre awareness to genre competence is characterized by increasing the level (depth) of comprehension of the genre aspect of speech activity. Methodological support of this process is one of the important tasks of the methods of teaching Russian as a native, non-native and foreign language. The development of genre competences of a student body has its own peculiarities and requires the creation of special genre-oriented teaching methods.

About the authors

I A Sotova

Ivanovo State University

Author for correspondence.
Email: irina_sota@mail.ru

Sotova Irina Alekseevna, Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Chair of Russian Language and Methods of Teaching Philological faculty FGBOU VO “Ivanovo State University”. Research interests: methods of teaching Russian language, psycholinguistics, linguistic personality, speech development of the language personality, speech self-control. The author of 150 scientific articles.

Ermaka str., 39, Ivanovo, Russia, 153025

References

 1. Avdeeva, I.B. (2006). Lingvodidacticheskaya kontseptsiya obucheniya professionalnoi kommunicatsii inostrannyh uchashchihsya inzhenernogo profilya [Linguodidactic concept of teaching professional communication of foreign students of engineering profile]. [Author’s abstr. d-ra ped. diss.]. Moscow. (In Russ).
 2. Azimov, E.G., & Shchukin, A.N. (2009). Novyi slovar metodicheskih terminov i ponyatii (teoriya i praktika obucheniya yazykam) [New dictionary of methodical terms and concepts (theory and practice of teaching languages)]. Moscow: IKAR Publ. (In Russ).
 3. Antonova, L.G. (1998). Obucheniye studentov-slovesnikov professionalno znachimym pismennym zhanram [Training of students-philologists professionally significant writing genres]. [Author’s abstr. d-ra ped. diss.]. Moscow. (In Russ).
 4. Achkasov, A.V. (2015). Zhanrovyi podkhod k izucheniyu vtorogo yazyka. Interpretatsiya teksta: lingvisticheskii, literaturovedcheskii i metodicheskii aspekty: sbornik statey po materialam XVIII mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Genre approach to the study of the second language. Interpretation of the text: linguistic, literary and methodological aspects: Proceedings of the XVIII International Scientific Conference (pp. 96—99)]. Chita: Zabaikalskii gosudarstvennyi universitet Publ. (In Russ).
 5. Bahtin, M.M. (1986). Problema rechevykh zhanrov. Estetika slovesnogo tvorchestva [Problem of speech genres. Aesthetics of verbal creativity (pp. 250—296)]. Moscow. (In Russ).
 6. Jadrovskaya, E.R., & Duneva, A.I. (Eds.). (2015). Glossarii metodicheskih terminov i ponyatii (russkii yazyk i literatura): Opyt postroeniya terminosistem [Glossary of methodological terms and concepts (Russian language, literature): The experience of building a terminological system]. Saint Petersburg: Svoio Publ. (In Russ).
 7. Gorelov, I.N., & Sedov, K.F. (2004). Osnovy psikholingvistiki [Fundamentals of psycholinguistics]. Moscow: Labirint Publ. (In Russ).
 8. Dementiev, V.V. (2010). Teoriya rechevykh zhanrov [Theory of speech genres]. Moscow: Znak Publ. (In Russ).
 9. Sotova, I.A., Kromer, E.V., & Melikyan M.M. (Eds.). (2013, March 28—29). Zhanrovo-stilevoi podhod v prepodavanii russkogo yazyka i kultury rechi: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Genre-style approach in the teaching of the Russian language and the culture of speech: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference]. Ivanovo: Ivan. gos. un-t Publ. (In Russ).
 10. Isenina, E.I. (1986). Doslovesnyi period razvitiiya rechi u detei [Preword period of speech development in children]. Saratov. (In Russ).
 11. Karasik, V.I. (2004). Yazykovoi krug: lichnost, kontsepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse]. Moscow: Gnozis Publ. (In Russ).
 12. Karasik, V.I., & Beilinson, L.S. (2010). Rechevoi zhanr i rechevoie deistviie. Uchenyiye zapiski Rossiiskogo gosudarstvennogo sotsialnogo universiteta [Speech genre and speech activity. Scientific notes of Russian state social University. 1. pp. 123—126]. (In Russ).
 13. Klobukova, L.P. (1995). Lingvometodicheskiiye osnovy obucheniya inostrannykh studentov-nefilologov gumanitarnykh fakultetov rechevomu obshcheniyu na professionalnyie temy [Linguistic and methodological bases of teaching foreign technical students at Humanities faculties of communication on professional topics]. [Author’s abstr. d-ra ped. diss.]. Moscow. (In Russ).
 14. Kolesnikova, N.I. (2009). Lingvodidakticheskaya kontseptsiya formirovaniya zhanrovoi kompetentsii uchashchikhsya v sisteme nepreryvnogo yazykovogo obrazovaniya [Linguodidactical concept of formation of genre competencies of students in the system of continuous language education]. [Author’s abstr. ped. diss.]. Orel. (In Russ).
 15. Kolesova, N.N. (2017). Obucheniye professionalnoi russkoi rechi inostrannych studentov meditsinskogo vuza (na primere zhanra tematicheskoi besedy) [Training of professional Russian speech of foreign students of medical high school (on an example of a genre of thematic conversation)]. [Author’s abstr. cand. ped. diss.]. Moscow. (In Russ).
 16. Koreneva, A.V. (2010). Professionalno orientirovannoye obucheniye rechevoi deyatelnosti studentovnefilologov na osnove mezhdistsiplinarnoi integratsii v kurse «Russkii yazyk i kultura rechi» [Professionally oriented training of speech activity of non-philology students on the basis of interdisciplinary integration in the course “The Russian Language and the Culture of Speech”]. [Author’s abstr. d-ra ped. diss.]. Orel. (In Russ).
 17. Ladyzhenskaya, T.A., & Ladyzhenskaya, N.V. (2001). Rechevyye zhanru v kurse shkolnoi ritoriki. Nachalnaya shkola: plus—minus [Speech genres in the course of school rhetoric. Primary school: plus or minus.12. Pp. 3—11]. (In Russ).
 18. Levina, G.M. (2004). Obucheniye inostrantsev russkomu inzhenernomu diskursu kak odnoi iz sostavlyayushchikh professionalnogo obrazovaniya v rossiiskih tehnicheskih vuzah [The training of foreigners in Russian engineering discourse as one of the components of vocational education in Russian technical universities]. [Author’s abstr. d-ra ped. diss.]. Moscow. (In Russ).
 19. Meshcheryakov, V.N. (2001). Zhanry shkolnyh sochinenii: Teoriya i praktika napisaniya [Genres of school essays: Theory and practice of writing]. Moscow: Flinta; Science Publ. (In Russ).
 20. Osnovnyiye rezultaty mezhdunarodnogo issledovaniya PISA-2015 [The main results of the international study PISA-2015]. Retrieved September 8 2017 from: http:/36edu.ru/DocLib3/Docs/PISA2015. pdf (In Russ).
 21. Romanova, N.N. (2009). Lingvodidakticheskaya sistema professionalno-kommunikativnoi podgotovki spetsialistov v vusshei tekhnicheskoi shkole [Didactic system of professional-communicative preparation of specialists in higher technical school]. [Author’s abstr. d-ra ped. diss.]. Moscow. (In Russ).
 22. Sedov, K.F. (2004). Diskurs i lichnost: evolutsiya kommunikativnoi kompetentsii [Discourse and identity: the evolution of communicative competence]. Moscow. (In Russ).
 23. Sedov, K.F. (2007). Psikholingvisticheskii aspect izucheniya rechevyh zhanrov. Antologiya rechevyh zhanrov: povsednevnaya kommunicatsiya [Psycholinguistic aspect of speech genres. Anthology of speech genres: everyday communication]. Moscow. (In Russ).
 24. Sotova, I.A. (2012, October 10—13). Zhanrovo-stilevoi podkhod k obucheniyu russkoi rechi [Genrestyle approach to the teaching of Russian speech]. Dinamika yazykovuh i kulturnyh protsessov v sovremennoi Rossii: Materialy III Kongressa ROPRYAL [Dynamics of linguistic and cultural processes in modern Russia: Proceedings of the Third Congress of the ROPRYAL 2. 2. (Pp. 387—390)]. Saint Petersburg. (In Russ).
 25. Strelchuk, E.N. (2016). Formirovaniye russkoi rechevoi kultury inostrannyh bakalavrov negumanitarhyh spetsialnostei v vuzah RF [Formation of the Russian speech culture of foreign bachelors of nonhumanitarian specialties in higher educational institutions of the Russian Federation]. [Diss. d-ra ped. sc.]. Moscow. (In Russ).
 26. Tumina, L.E. (1998). Osnovy obucheniya studentov-filologov ustnym professionslno znachimym rechevym zhanram povestvovatelnogo kharaktera [Fundamentals of teaching students-philologists verbal professionally significant speech genres of a narrative nature]. [Author’s abstr. d-ra ped. diss.]. Moscow. (In Russ).
 27. Filippova, O.V. (2006). Puti pealizatsii zhanrovogo podhoda k izucheniyu kursa «Russkii yazyk i kultura rechi» v vuze. Predlozheniye i slovo. Mezhvuzovskii cbornik nauchnykh trudov [Ways of implementing a genre approach to the study of the course “Russian language and speech culture” in higher education. Sentence and word. Interuniversity collection of scientific works. (pp. 577—581)]. Saratov: Saratovskii un-t Publ. (In Russ).
 28. Haimovich, L.V. (2001). Objyasnitelnyi monolog kak pedagogicheskii rechevoi zhanr. Pedagogicheskaya ritorika [Explanatory monologue as a pedagogical speech genre. Pedagogical rhetoric (pp. 230—251)]. Moscow. (In Russ).

Copyright (c) 2017 Sotova I.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies