CORRECTING PERCEPTION AND PRONUNCIATION COMPETENCES OF NORWEGIANS STUDYING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Cover Page

Cite item

Abstract

This article considers the importance of phonetics in learning Russian as a foreign language. Oral communication is impossible without phonetics. Moreover, a good knowledge of phonetics is the key to successful communication. In a real speech, different levels of a language system interact and form a single unit. Good perception and pronunciation skills are necessary to form and develop skills and abilities in all types of speech activity - listening, speaking, reading and writing. In the article the author analyses typical perception and pronunciation difficulties at the segmental level among Norwegians who study Russian as a foreign language and offers some exercises to correct phonetic mistakes at this level.

About the authors

Natalia O Wik

Educational Institution “Dialogue of languages and cultures”

Author for correspondence.
Email: natalia.wik@getmail.no

PhD, teacher in the “Language and culture communication”. Research interests: cultural linguistics, language and culture, intercultural communication, teaching Russian as a foreign language

98, Mollomila, Trondheim, 7018, Norway

References

 1. Avanesov, R.I. (1974). Russkaya literaturnaya i dialektnaya fonetika. [Literary and Dialect Russian Phonetics]. Moscow: Prosveshchenie Publ. (In Russ).
 2. Arakin, V.D. (1984). Tipologiya skandinavskikh yazykov. [The Typology of Scandinavian Languages]. Retrieved September 2 2016 from: http://www.booksite.ru/fulltext/arakin/text.pdf/
 3. Barkhudarova, E.L. (2013). K probleme sozdaniya korrektirovochnykh kursov fonetiki. [On the Problem of Creating Corrective Phonetic Courses]. Retrieved August 24 2016 from: http://cyberleninka.ru/ article/n/k-probleme-sozdaniya-korrektirovochnyh-kursov-russkoy-fonetiki/
 4. Bernshtein, S.I. (1975). Voprosy obucheniya proiznosheniyu (primenitel’no k prepodavaniyu russkogo yazyka inostrantsam). Voprosy fonetiki i obuchenie proiznosheniyu. [Problems of Teaching Pronunciation (in teaching Russian as a foreign language). Problems related to pronunciation training and phonetics]. Retrieved August 20 2016 from: http//twirpx.com
 5. Bitekhtina, N.B., & Klimova, V.N. (2014). Russkii yazyk kak inostrannyi: fonetika. [Russian as a Foreign Language: Phonetics]. Second edition. Moscow: Russkii yazyk Publ. (In Russ).
 6. Bjerkeng, M., Bråger, T. & Norgenstam, T.G. (2003). Sosedi 1. Sosedi 1. Begynnerkurs i russisk. Bergen: Fagbokforlaget. (In Norw).
 7. Bryzgunova, E.A. (1963). Prakticheskaya fonetika i intonatsiya russkogo yazyka. [Practical Phonetics and Intonation of Russian Language]. Retrieved May 18 2016 from: http://twirpx.com
 8. Fedotova, N.L. (2004). Vzaimosvyaz’ diagnostiki, korrektsii i kontrolya pri obuchenii foneticheskomu oformleniyu rechi na nerodnom yazyke. [Interconnection between Diagnostics, Correction and Control in Teaching Phonetics of a Foreign Language] (Doctoral dissertation, Saint-Petersburg). Retrieved September 3 2016 from: http://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-diagnostiki-korrektsiii-kontrolya-pri-obuchenii-foneticheskomu-oformleniyu-rech
 9. Husby, O., & Robbins, S. (2014). Norwegian speech sounds compared to Russian. Retrieved September 9 2016 from: http://www.hf.ntnu.no/now/hardcopies/languages/Russian%20Norwegian.pdf
 10. Husby, O. (1988). Uttaleundervisning. Norsk som andrespråk. Et kompendia. Oslo: Informasjonssenteret for undervisning Publ. (In Norw).
 11. Karpushina, S.V., & Uskova, A.I. (2013). Uchebnik norvezhskogo yazyka. [Norwegian Language Manual].
 12. Sixth edition. Moscow: Knizhnyi dom Librokom Publ. (In Russ).
 13. Maslov, Yu.S. (1997). Vvedenie v yazykoznanie. [Introduction to Linguistics]. Moscow: Vysshaya shkola Publ. (In Russ).
 14. Common European framework of reference for foreign language: learning, teaching, assessment: a monograph.
 15. Retrieved August 18 2016 from: http://twipx.com
 16. Ol’nova, M. (2017). Russkii yazyk v Severnoi Norvegii: istoricheskie, ekonomicheskie i kul’turnye svyazi. [Russian language in Northern Norway: Historical, Economic and Cultural Ties]. Retrieved March 10 2018 from: https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-yazyk-v-severnoy-norvegii-istoricheskieekonomicheskie-i-kulturnye-svyazi
 17. Nordenstam, T.G. (2013). Azbuka — lærebok i russisk. Oslo: Akademika Publ. (In Norw). Nordenstam, T.G. (2013). Azbuka — lærebok i russisk. Tilleggsmateriale til læreboken. Oslo: Akademika Publ. Retrieved September 2 2016 from: https://azbuka.no/read_container/dd3c9f26-2dbf-416e8446-c816b12fa78a
 18. Passov, E.I. (1989). Osnovy kommunikativnoi metodiki obucheniya inoyazychnomu obshcheniyu. [Basics of the Communicative Foreign Language Teaching Methodology]. Moscow: Russkii yazyk Publ. (In Russ).
 19. Polovinkina, A.M. (2015). Istoriya izucheniya russkogo yazyka v Norvegii. [History of the Russian Language Study in Norway]. Retrieved March 10 2018 from: https://cyberleninka.ru/article/n/ istoriya-izucheniya-russkogo-yazyka-v-norvegii
 20. Pushkin Institute. (2016). Novye dannye o vostrebovannosti russkogo yazyka za rubezhom. [New Data on the Demand for the Russian Language Abroad]. Retrieved September 9 2016 from: http://www. docme.ru/doc/1147096
 21. Reformatskii, A.A. (1970). Iz istorii otechestvennoi fonologii. Ocherk. Khrestomatiya. [From the History of Russian Phonology. Essay. Chrestomathy]. Retrieved September 8 2016 from: http://www. superlinguist.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=292:2010-09-05-15-5017&catid=14:2009-11-23-13-39-50&Itemid=15
 22. Riksmålforbund. Målform: statistikk Riksmålsforbundets. Retrieved September 9 2016 from: http:// www.riksmalsforbundet.no/statistikk/
 23. Sveshnikova, O.A. (2015). Ispol’zovanie fonologicheskoi teorii E.A. Bryzgunovoi pri obuchenii RKI. [Using E.A. Bryzgunova´s Phonemic Theory in Teaching Foreign Students]. Retrieved from September 18 2016: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-fonologicheskoy-teorii-e-a-bryzgunovoypri-obuchenii-rki
 24. Tkach, T.G. (2010). Vokalism i konsonantism v aspekte RKI: postanovka problemy. [Vowels and Consonants in the Aspect of Russian as a Foreign Language: Target Setting]. Retrieved September 3 2016 from https://cyberleninka.ru/article/n/vokalizm-i-konsonantizm-v-aspekte-rki-postanovka-problemy
 25. Shustikova, T.V. (2014). Foneticheskaya kul’tura russkoi rechi i tolerantnost’ ustnogo obshcheniya v usloviyakh mnogoyazychiya. [Phonetic Culture of Russian Speech and Tolerance of Oral Communication in Terms of Multilingualism]. Retrieved August 28 2016 from: https://cyberleninka.ru/article/n/ foneticheskaya-kultura-russkoy-rechi-i-tolerantnost-ustnogo-obscheniya-v-usloviyahmnogoyazychiya
 26. Shustikova, T.V. (2010). Metodicheskaya razrabotka voprosov formirovaniya russkogo proiznosheniya inostrannogo uchashchegosya v protsesse sozdaniya lingvisticheskoi kompetentsii. [Methodical Aspects Of Russian Pronunciation Teaching as a Component of Linguistic Competence Development]. Retrieved September 2 2016 from: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskaya-razrabotka-voprosovformirovaniya-russkogo-proiznosheniya-inostrannogo-uchaschegosya-v-protsesse-sozdaniya
 27. Shcherba, L.V. (1958). Izbrannye raboty po yazykoznaniyu i fonetike. [Selected Works on Linguistics and Phonetics]. Retrieved September 5 2016 from: http://twipx.com
 28. Shcherba, L.V. (1963). Fonetika frantsuzskogo yazyka. [Phonetics of the French Language]. Moscow: Vysshaya shkola Publ. (In Russ).
 29. Strandskogen, Å.B. (1979). Norsk fonetikk for utlendinger. Gydendal: Norsk Forlag. (In Norw). Vereshchagin, E.M., & Kostomarov, V.G. (2005). Yazyk i kul’tura. [Language and Culture]. Moscow: Indrik Publ. (In Russ).
 30. Yakub, V.L. (1966). Prakticheskii kurs norvezhskogo yazyka. [Practical Norwegian Language Course]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya Publ. (In Russ).
 31. Zimnyaya, I.A. (1991). Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam v shkole. [Psychology of Teaching Foreign Languages at School]. Retrieved September 18 2016 from: http://psychlib.ru/mgppu/ZPo1991/ZPo-223.htm
 32. Zinder, L.R. (1979). Obshchaya fonetika. [General phonetics]. Moscow: Vysshaya shkola Publ. (In Russ).

Copyright (c) 2018 Wik N.O.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies