Public Administration Reform as the Condition for Management Activities Modernization

Cover Page

Cite item

Abstract

The article is devoted to the issue of public administration system reform in contemporary Russia as the fundamental factor of management activities modernization. The author lays special emphasis on the investigation of the methods ensuring authorities' higher efficiency. The development of self-organization and the growth of consolidation of Russian society are highlighted as the resulting social criteria of management activities modernization.

About the authors

V А Potekhin

Peoples' Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: socio_pfu@mail.ru

Кафедра социологии; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of Russia

References

  1. Vlast' i korporativnyi biznes v dolgovremennoi strategii razvitiya izmenyayushcheisya Rossii. - M.: ISPI RAN, 2008.
  2. Doklad Vsemirnogo banka «Kachestvo upravleniya: Pokazateli effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya v stranakh mira za 1996-2006 gody» // Governance Matters 2007: Worldwide Governance Indicators 1996-2006 // http://gtmarket.ru/news/state/2007/07/19/1291
  3. Kontseptsiya administrativnoi reformy v Rossiiskoi Federatsii v 2006-2008 gg., odobrennaya rasporyazheniem Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 25 oktyabrya 2005 g. № 1789-r. AKDI Ekonomika i zhizn' // http://www.akdi.ru/econom/program/46.htm
  4. Levashov V.K. Rossiiskoe obshchestvo i pravovoe gosudarstvo // Nauka. Kul'tura. Obshchestvo. - 2005. - № 3.
  5. Raizenberg B.A., Lozovskii L.Sh., Starodubtseva E.B. Sovremennyi ekonomicheskii slovar'. - 5-e izd., pererab. i dop. - M., 2006.

Copyright (c) 2010 Potekhin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies