Information culture as a Criterion of information society formation

Cover Page

Cite item

Abstract

The article examines the impact of information culture on the processes of formation and development of information society.

About the authors

V E Grevtsov

Peoples' Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: rudn@rudn.ru

Кафедра государственного и муниципального управления; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of Russia

References

  1. Grachev M.N. Politicheskaya kommunikatsiya: teoretiko-metodologicheskii analiz: Avtoref. diss. ... dokt. polit. nauk. - M.: Moskovskii pedagogicheskii gosudarstvennyi universitet, 2005.
  2. Zhozhikov A.V. Internet i problemy informatizatsii obrazovaniya. - Federal'nyi obrazovatel'nyi portal «Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v obrazovanii». URL: www.ict.edu.ru/vconf/files/3077.rtf <http://www.ict.edu.ru/vconf/files/3077.rtf>
  3. Ignatskaya M.A. Strukturno-funktsional'nyi analiz novoi ekonomiki. - M.: Izd-vo RUDN, 2002.
  4. Mal'kovskaya I.A. Sotsiologicheskii profil' informatsionno-kommunikativnogo obshchestva // M.: Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2007. - № 2. URL: http://www.isras.ru/files/ File/Socis/2007-02/Malkovskaya.pdf <http://www.isras.ru/files/File/Socis/2007-02/Malkovskaya.pdf>
  5. Mikhailovskii V.N. Formirovanie nauchnoi kartiny mira i informatizatsiya. - SPb.: Nauka, 1994.
  6. Semenyuk E. P. Globalizatsiya i sotsial'naya rol' informatiki // NTI. Ser. 1. Org. i metodika inform. raboty. - 2003. - № 1.
  7. Tychkova T.V. Informatsionnaya kul'tura kak uslovie sotsializatsii lichnosti v sovremennom Rossiiskom obshchestve: Avtoref. diss. ... kand. sotsiol. nauk. - Krasnodar: Rossiiskaya akademiya predprinimatel'stva, 2009.
  8. Empiricheskaya interpretatsiya ponyatiya «informatsionnaya kul'tura lichnosti» // TsRO g. Samara. URL: <http://www.edc.samara.ru/~infcult/sxema.htm>

Copyright (c) 2010 Grevtsov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies