Homo Tangens, or Man Touching and Tangible

Cover Page

Cite item

Abstract

The article is devoted to the analysis of the concept sense of touch, which is considered in all its aspects and dimensions. The author's aim is to determine what is touch in terms of philosophy, what types it has and what traditional functions (i.e. prior to the emergence of virtual reality) each of these functions performed. The conducted research allows the author to make a conclusion about the importance of perceiving the role and significance of man as a homo tangens - man touching and tangible.

About the authors

J Mizinska

Maria Curie-Sklodovskaya University

Author for correspondence.
Email: jagami@poczta.onet.pl

Кафедра философии культуры; Университет Марии Кюри-Склодовской; Maria Curie-Sklodovskaya University

References

  1. Basara-Lipiec E. Arcydzieło. Teoria i reczywistość. Instytut Kultury. - Warszawa, 1997.
  2. Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. - Warszawa, 1979.
  3. Condillac E. B. Traktat o wrażeniach / Przeł. W. Wojciechowska. PWN. -Warszawa, 1958.
  4. Kristeva J. Od znaków do podmiotu / Przeł. Tomek Kitliński // Podmiot w procesie / Pod red. J. Jusiaka, J. Mizińskiej. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór siódmy. Wydawnictwo UMCS. - Lublin, 1999.
  5. Kristeva J. Korzenie intelektualne (wywiad Perry Meisela) / Przeł. A. Mizińska- Kleczkowska // Podmiot w procesie / Pod red. J. Jusiaka, J. Mizińskiej. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór siódmy. Wydawnictwo UMCS. - Lublin, 1999.
  6. Kristeva J. Obcość kulturowa i podmiot w kryzysie (wywiad Suzanne Clark i Kathleen Hulley) / Przeł. A. Mizińska-Kleczkowska // Podmiot w procesie / Pod red. J. Jusiaka, J. Mizińskiej. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór siódmy. Wydawnictwo UMCS. - Lublin, 1999.
  7. Perls F. Wokół śmietnika / Przeł. W. Marcysiak. Zysk i Ska. - Poznań, 2002.
  8. Wais J. Pogrążony v noci // Kwartalnik naukowy. 1995. № 3-4.
  9. Wodecka D. Dehnel. Cały jestem przywiązaniem // Gazeta Wyborcza, 5 marca 2010.

Copyright (c) 2011 MizinskaThis website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies