Homo tangens, или человек осязающий и осязаемый

Обложка

Аннотация


Статья посвящена анализу понятия «осязание», которое рассматривается во всех его аспектах и измерениях. Автор ставит перед собой цель выяснить, чем с точки зрения философии является осязание, каковы его основные виды, какие функции традиционно (т.е. до появления виртуальной реальности) выполнял каждый из них. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о важности осознания роли и значения человека как homo tangens - человека осязающего и осязаемого.


Ядвига Мизиньска

Лицо (автор) для связи с редакцией.
jagami@poczta.onet.pl
Университет Марии Кюри-Склодовской

Кафедра философии культуры; Университет Марии Кюри-Склодовской

  • Basara-Lipiec E. Arcydzieło. Teoria i reczywistość. Instytut Kultury. - Warszawa, 1997.
  • Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. - Warszawa, 1979.
  • Condillac E. B. Traktat o wrażeniach / Przeł. W. Wojciechowska. PWN. -Warszawa, 1958.
  • Kristeva J. Od znaków do podmiotu / Przeł. Tomek Kitliński // Podmiot w procesie / Pod red. J. Jusiaka, J. Mizińskiej. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór siódmy. Wydawnictwo UMCS. - Lublin, 1999.
  • Kristeva J. Korzenie intelektualne (wywiad Perry Meisela) / Przeł. A. Mizińska- Kleczkowska // Podmiot w procesie / Pod red. J. Jusiaka, J. Mizińskiej. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór siódmy. Wydawnictwo UMCS. - Lublin, 1999.
  • Kristeva J. Obcość kulturowa i podmiot w kryzysie (wywiad Suzanne Clark i Kathleen Hulley) / Przeł. A. Mizińska-Kleczkowska // Podmiot w procesie / Pod red. J. Jusiaka, J. Mizińskiej. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór siódmy. Wydawnictwo UMCS. - Lublin, 1999.
  • Perls F. Wokół śmietnika / Przeł. W. Marcysiak. Zysk i Ska. - Poznań, 2002.
  • Wais J. Pogrążony v noci // Kwartalnik naukowy. 1995. № 3-4.
  • Wodecka D. Dehnel. Cały jestem przywiązaniem // Gazeta Wyborcza, 5 marca 2010.

Просмотры

Аннотация - 45

PDF (Russian) - 215


© Социология, 2011