The methodological foundations of social and cultural constructing

Cover Page

Cite item

Abstract

Social projecting has been gaining in a particular importance in the contemporary society since it is with it that the innovative activity in all the domains of society's vital functions is associated. Social projecting in education system is a form of social and cultural projecting, the main stages and distinctive features of which are analyzed in this very item.

About the authors

М N Filatova

Russian State University of Oil and Gasnamed after I.M. Gubkin

Author for correspondence.
Email: rudn@rudn.ru

Кафедра социологии; Российский государственный университетнефти и газа им. И.М. Губкина; Russian State University of Oil and Gasnamed after I.M. Gubkin

References

 1. Balabanov P.I. Filosofsko-metodologicheskie osnovaniya proektirovaniya: Diss. ... doktora filos. nauk. - Tomsk, 1992.
 2. Bestuzhev-Lada I.V. Prognoznoe obosnovanie sotsial'nykh novovvedenii. - M.: Nauka, 1993.
 3. Volkova V.N., Denisov A.A. Osnovy teorii sistem i sistemnogo analiza. Izd. 2-e. - SPb.: SPb. GTU, 1999.
 4. Voropaev V.I. Upravlenie proektami v Rossii. - M., 1995.
 5. Gasparskii V. Prakseologicheski analiz proektno-konstruktorskikh razrabotok. - M., 1978.
 6. Genisaretskii O.I. Opyt metodologicheskogo konstruirovaniya obshchestvennykh sistem // Modelirovanie sotsial'nykh protsessov. - M., 1970.
 7. Dondurei D.B. Sotsial'noe proektirovanie v sfere kul'tury: poisk perspektivnykh napravlenii // Sotsial'noe proektirovanie v sfere kul'tury: metodologicheskie problemy. - M.: NII kul'tury, 1986.
 8. Kagan M.S. Chelovecheskaya deyatel'nost'. - M., 1974.
 9. Levina L.I. Metodologicheskie problemy proektiruyushchei deyatel'nosti. Diss. ... kand. filos. nauk. - Kuibyshev, 1986.
 10. Mazur I.I., Shapiro V.D. i dr. Upravlenie proektami: Spravochnoe posobie. - M.: Vysshaya shkola, 2001.
 11. Markov A.P., Birzhenyuk G.M. Osnovy sotsiokul'turnogo proektirovaniya. Uchebnoe posobie: Sankt-Peterburgskii gumanitarnyi universitet profsoyuzov. - SPb., 1997.
 12. Mir Upravleniya Proektami. Osnovy, metoly, organizatsiya, primenenie / Pod red. Kh. Reshke, Kh. Shelle. - M., 1994.
 13. Osnovy sotsiokul'turnogo proektirovaniya: Uchebnoe posobie. - SPb., 1998.
 14. Peregudov F.I., Tarasenko F.P. Vvedenie v sistemnyi analiz. - M.: Vysshaya shkola, 1989.
 15. Prognoznoe sotsial'noe proektirovanie: Teoretiko-metodologicheskie i metodicheskie problemy. 2-e izd., ispr. i dop. / Otv. red. T.M. Dridze. - M.: Nauka, 1994.
 16. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologii: Uchebnoe posobie. - M., 1998.
 17. Toshchenko Zh.T. Sotsiologiya: Obshchii kurs. - M.: Prometei, 1994.

Copyright (c) 2009 Filatova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies