Intertextuality as A Cultural Interaction Mechanism and Socio-Cultural Phenomenon

Cover Page

Cite item

Abstract

The article focuses on intertextuality as a concept associated with the tradition of postmodernism textology and a phenomenon of text interaction with the semiotic cultural environment. The concept of intertextuality emerges as an essential condition for the construction of meaning which includes the dialogical characteristics of the polylogue culture field. The author examines the evolution of intertextuality since M.M. Bakhtin up to contemporary theoreticians of postmodernism. The concept of intertextuality is the prominent characteristics of the contemporary «post» culture and the major channel of inter-cultural diffusion.

About the authors

E P Shiniev

Penza State Pedagogical University Named after V.G. Belinsky

Author for correspondence.
Email: rudn@rudn.ru

Кафедра мировой и отечественной культуры; Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского; Penza State Pedagogical University Named after V.G. Belinsky

References

 1. Aleksandrov V.E. Nabokov i potustoronnost': metafizika, etika, estetika. - SPb., 1999.
 2. Arnol'd I.V. Ob"ektivnost', sub"ektivnost' i predvzyatost' v interpretatsii khudozhestvennogo teksta // Arnol'd I.V. Semantika. Stilistika. Intertekstual'nost': Sb. statei. - SPb., 1999.
 3. Bart R. Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika. - M.: Progress, 1994.
 4. Bakhtin M.M. Problema teksta v lingvistike, filologii i drugikh gumanitarnykh naukakh. Opyt filosofskogo analiza // Bakhtin M.M. Literaturno-kriticheskie stat'i. - M.: Khudozhestvennaya literatura, 1986.
 5. <http://credonew.ru/content/view/606/32/>Benkhabib S. Prityazaniya kul'tury. Ravenstvo i raznoobrazie v global'nuyu eru. - M.: Logos, 2003.
 6. Globalizatsiya i mul'tikul'turalizm. / Otv. red. N.S. Kirabaev. - M.: Izd-vo RUDN, 2005.
 7. Zapadnoe literaturovedenie KhKh v. Entsiklopediya / Nauchn. redaktor E.N. Kurganova. - M., 2004.
 8. Il'in I.P. Poststrukturalizm. Dekonstruktivizm. Postmodernizm. - M., 1996.
 9. Kristeva Yu. Bakhtin, slovo, dialog, roman // Vestnik MGU. Seriya «Filologiya». - 1995. - № 1. - S. 97-124.
 10. <http://credonew.ru/content/view/606/32/>Kuropyatnik A.I. Mul'tikul'turalizm: problemy sotsial'noi stabil'nosti polietnicheskikh obshchestv. - SPb.: Izd-vo SPbGU, 2000.
 11. Lotman Yu.M. Izbrannye stat'i. V 3 t. T. 1. Stat'i po semiotike i tipologii kul'tury. - Tallinn, 1992.
 12. Man'kovskaya N.B. Estetika postmodernizma. - SPb., 2000.
 13. Mul'tikul'turalizm i transformatsiya postsovetskikh obshchestv / Pod red. V.S. Malakhova, V.A. Tishkova. - M., 2002.
 14. Nazaretyan A.P. Tsivilizatsionnye krizisy v kontekste Universal'noi istorii. - M., 2001.
 15. Postmodernizm: entsiklopediya. - Minsk, 2001.
 16. Rudnev V.P. Slovar' kul'tury KhKh veka. - M., 1997.
 17. Smirnov I.P. Porozhdenie interteksta. Elementy intertekstual'nogo analiza s primerami iz tvorchestva B.L. Pasternaka. - SPb., 1995.
 18. Tynyanov Yu.N. Poetika. Istoriya literatury. Kino. - M., 1977.
 19. Fateeva N.A. Kontrpunkt intertekstual'nosti, ili Intertekst v mire tekstov. - M., 2000.
 20. Khaidegger M. Stat'i i raboty raznykh let. - M.: Gnozis, 1993.
 21. Shostak S. Mekhanizmy kul'turnoi diffuzii // Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing. - 2005. - № 3. - S. 142-164.

Copyright (c) 2010 Shiniev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies