The Interaction of Sociology and Statistics: The Concept and the Structure

Cover Page

Cite item

Abstract

The article is devoted to the basic notions of the theoretical and methodological idea of interaction between sociology and statistics, aligned with enhancing the efficiency of the research-educational and empiric resources of both sciences in the study of society.

About the authors

A E Kechina

Belorussian State University

Author for correspondence.
Email: Eakech@tut.by

Кафедра социологии; Белорусский государственный университет; Belorussian State University

References

  1. Dobren'kov V.I., Kravchenko A.I. Sotsiologiya - M.: INFRA-M, 2007.
  2. Eliseeva I.I. Kakuyu statistiku khotelos' by imet' // Voprosy statistiki. - 2008. - № 4.
  3. Kechina E.A. Sotsiologiya i statistika: metodologiya vzaimodeistviya i razvitiya. - Minsk: RIVSh, 2008.
  4. Nemchinov V.S. Statistika kak nauka // Sobr. soch. v 6 t. - T. 1: Teoriya i praktika statistiki. - M.: Nauka, 1967.
  5. Romanovskii N.V. O sovremennom etape razvitiya sotsiologii // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2007. - № 1.
  6. Sotsiologiya: Ucheb. posobie / Pod red. A.N. Elsukova. - 2-e izd., ispr. - Minsk: TetraSistems, 2000.
  7. Tolstova Yu.N., Maslennikov E.V. Kachestvennaya i kolichestvennaya strategii. Empiricheskoe issledovanie kak izmerenie v shirokom smysle // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2000. - № 10.
  8. Toshchenko Zh.T. Paradigmy, struktura i urovni sotsiologicheskogo analiza // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2007. - № 9.
  9. Shtompka P. Sotsiologiya: analiz sovremennogo obshchestva. - M.: Logos, 2005.
  10. Yadov V.A. Razmyshleniya o predmete sotsiologii // Sotsiologicheskie issledovaniya. - 1990. - № 2.

Copyright (c) 2012 KechinaThis website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies