Ten years of historical sociology in Prague: A new perspective branch of Czech sociology

Cover Page

Cite item

Abstract

About ten years ago, a new theoretical branch appeared in Czech sociology - historical sociology. The first step and prerequisite for its development was publication of the impressive collective monograph Historical Sociology: Theory of Long-Term Development (edited by J. Šubrt) including works of famous Czech social scientists (P. Machonin, M. Petrusek, J. Musil, M. Hroch and others). The concept of historical sociology curriculum appeared in 2007, its form gradually developed in the discussions of J. Šubrt, J.P. Arnason (La Trobe University), M. Havelka (Charles University) and W. Spohn (University of Wroclaw). In 2008, its accreditation documents were prepared under the guidance of J. Šubrt, and it was included in the academic year 2009/2010 schedule. At the same time, at the Faculty of Humanities of the Charles University the Department of Historical Sociology was founded. Until now, there are Master’s and PhD programs in Historical Sociology in Czech in the form of regular daily and combined (distance) studies. In the academic year 2012/2013, a doctoral studies program was also opened, and both programs - Master’s and PhD’s - started in English. The article considers the decade-long development of historical sociology in the Czech Republic focusing on the research and study programs at the Faculty of Humanities of the Charles University. The author explains how historical sociology is defined and developing in the Czech Republic, emphasizing its research traditions and current interests. The article pays particular attention to the topics and representatives of historical sociology mentioning the importance of its publications - both monographs and the journal established in 2009. To conclude, the author summarizes the results of the current stage of the development of Czech historical sociology, its challenges and risks, hopes and perspectives. Ten years is usually a very short period for any science but for Czech historical sociology they became a period of significant results.

About the authors

N P Narbut

RUDN University (Peoples’ Friendship University of Russia); Federal Research Sociological Center of Russian Academy of Sciences

Email: narbut-np@rudn.university
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198; Krzhizhanovskogo St., 24/5-5, Moscow, Russia, 117218

References

 1. Abrams Ph. Historical Sociology. Shepton Mallet; 1982.
 2. Arnason J.P. Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions. Leiden; 2003.
 3. Arnason J.P. Civilizační analýza: Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha; 2009.
 4. Arnason J.P. Historicko-sociologické eseje. Praha; 2010.
 5. Arnason J.P., Maslowski N. Situating historical sociology. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2015; 7 (2).
 6. Bühl W.L. Historische Soziologie: Theoreme und Methoden. Münster; 2003.
 7. Časopis Historická sociologie. https://historicalsociology.cuni.cz.
 8. Černý K. Svět politického islámu: Politické probuzení Blízkého východu. Praha; 2012.
 9. Černý K. Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015. Praha; 2017.
 10. Delanty G., Isin E.F. (Eds.) Handbook of Historical Sociology. London; 2003.
 11. Eisenstadt Sh.N. (Ed.) The Origins and Diversity of Axial Age Civilisations. New York; 1986.
 12. Elias N. The Civilizing Process: The History of Manners, State Formation and Civilization. Oxford; 1994.
 13. Fialová L. První světová válka a obyvatelstvo českých zemí. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2014; 6 (2).
 14. Hadas M. Violence control and the civilization of intimacy. Remarks on Norbert Elias’ sociology. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2017; 9 (1).
 15. Havelka M. Ideje-Dějiny-Společnost: Studie k historické sociologii vědění. Brno; 2010.
 16. Historická sociologie (prezenční a kombinovaná forma). https://fhs.cuni.cz/FHS-1541.html.
 17. Holubec S. Sociologie světových systémů: Hegemonie, centra, periferie. Praha; 2009.
 18. Homolka J. Koncept racionální civilizace. Praha; 2016.
 19. Hroch M. Národy nejsou dílem náhody. Praha; 2010.
 20. Inglis D. Is it still too early to tell? Rethinking sociology’s relations to the French Revolution. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2018; 10 (1).
 21. Kaesler D. Univerzální racionalizace: Velké vyprávění Maxe Webera. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2018; 10 (2).
 22. Kalenda J. Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza. Olomouc; 2014.
 23. Kozák V. Teorie a praxe. Etablování sociologie v českém prostředí T.G. Masarykem. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2018; 10 (2).
 24. Kreisslová S., Jaroš V. Německá minulost českého pohraničí v historickém vědomí obyvatel Karlovarského kraje. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2017; 9 (2).
 25. Krejčí J. Postižitelné proudy dějin: Civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy. Praha; 2002.
 26. Kumsa A. Agrarian question and its impact on the development of Ethiopia. RUDN Journal of Sociology. 2017; 17 (3).
 27. Kumsa A. South Sudan struggle for independence, and its implications for Africa. RUDN Journal of Sociology, 2017; 17 (4).
 28. Lachmann R. What is Historical Sociology? Cambridge; 2013.
 29. Mann M. The Source of Social Power. Vol. 1-4. Cambridge-New York; 2012-2013.
 30. Marková A. Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita? Praha; 2012.
 31. Marková A. Shliach da savieckai nacyii. Palityka biełarusizacyii, 1924-1929. Minsk; 2016.
 32. Maslovskiy M. The soviet model of modernity and Russia‘s post-communist political transformation. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2015; 7 (2).
 33. Maslowskiy N., Šubrt J. a kol. Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha; 2014.
 34. Maslowskiy N., Šalanda B. Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie. Praha; 2017.
 35. Mrázek J. Svět očima Samuela P. Huntingtona: Pohled z historickosociologické perspektivy. Praha; 2014.
 36. Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. London; 1967.
 37. Musil J. Gellnerova filosofie dějin - interpretace a problémy. Šubrt J (Ed.) Historická sociologie. Plzeň; 2007.
 38. Německý M. Co drží společnost pohromadě? Pojetí societární komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera. Praha; 2015.
 39. Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. New Jersey; 1966.
 40. Petrusek M. Od Třetího Říma ke „konci dějin“: Ruská filosofie na pomezí sociálních věd a literatury. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2009; 1 (1).
 41. Petrusek M. Orwellův svět v roce 2009. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2010; 2 (1).
 42. Reed I.A. Power and the French Revolution: Toward a sociology of sovereignty. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2018; 10 (1).
 43. Reiterová M. Základní kameny bretonského regionalismu. Jeho vznik a vývoj do roku 1914. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2018; 10 (2).
 44. Romanovskiy N.V. Istoricheskaya sotsiologiya. Moskwa: Kanon+. 2009.
 45. Romanovskiy N.V. Historical sociology in Russia. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2018; 10 (1).
 46. Schützeichel R. Historische Soziologie. Bielefeld; 2004.
 47. Skocpol Th. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge; 1979.
 48. Skocpol Th. Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge; 1985.
 49. Smith D. The Rise of Historical Sociology. Philadelphia; 1991.
 50. Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. New York; 1937-1941.
 51. Spohn W. Neue Historische Sociologie. Charles Tilly, Theda Skocpol, Michael Mann. D. Kaesler (Ed.) Aktuelle Theorien der Sociologie. München; 2005.
 52. Štemberk J. Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu. Pelhřimov; 2009.
 53. Štemberk J. Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem: K dějinám československé turistiky v letech 1945-1968. Pelhřimov; 2017.
 54. Strath B. The nineteenth century revised: Towards a new narrative on Europe’s past. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2015; 7 (2).
 55. Šubrt J. Civilizační teorie Norberta Eliase. Praha; 1996.
 56. Šubrt J. Problém času v sociologické teorii. Praha; 2000.
 57. Šubrt J. (Ed.) Historická sociologie: Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň; 2007.
 58. Šubrt J. Oborové studium historické sociologie na Fakultě humanitních studií Univerzity. Karlovy v Praze. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy, 2009; 1 (1).
 59. Šubrt J., Arnason J. P. (Eds.) Kultury, civilizace, světový systém. Praha; 2010.
 60. Šubrt J., Vinopal J. a kol. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha; 2013.
 61. Šubrt J. Historical sociology as a study program at Charles University in Prague. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2015; 7 (2).
 62. Šubrt J. Homo sociologicus and the society of individuals. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2017; 9 (2).
 63. Šubrt J. Istorichesky process, socialnyie izmenenia s tochki zrenia sociologii [Historical Process, Historical Changes in the Sociological Perspective]. Moscow; 2017 (In Russ.)
 64. Šubrt J. The Perspective of Historical Sociology: The Individual as Homo-Sociologicus through Society and History. Bingley; 2017.
 65. Szakolczai A. Reflexive Historical Sociology. London; 2000.
 66. Tilly Ch. Coercion, Capital and European States, AD 900-1990. Oxford; 1995.
 67. Wagner P. From domination to autonomy: Two eras of progress in world-sociological perspective. Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. 2015; 7 (2).
 68. Wallerstein I. The Modern World-System: Vol. 1-3. New York; 1974-1989.

Copyright (c) 2019 Narbut N.P.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies