A.V. CHAYANOV ON THE WAY TO THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMY

Cover Page

Cite item

Abstract

Alexander V. Chayanov (1888-1937) is a famous Russian economist, theorist of the organization of economy, a brilliant representative of the generation of the “golden age” of the economic science in Russia. One of the key elements of his scientific legacy is the theory of non-capitalist forms of economy, and one of its aspects - international agrarian studies of the features of the organization of agriculture in different countries. The organizational-production school developed a theory of labor economy and came close to the general theory of non-capitalist forms of economy; however, its studies were inter-rupted by the repressions of the 1920s. The article considers the international studies of A.V. Chayanov to clarify and develop some findings of the today’s scholars (I.A. Kuznetsov, A.M. Nikulin, T.A. Savinova). The author proposes a new interpretation of the organizational-production school as having a dualistic character. The works of Alexander N. Chelintsev (1874-1962), Nicholay P. Makarov (1886-1980) and other colleagues of A.V. Chayanov from the organizational-production school focused on both theoretical issues such as the fundamental laws of functioning and development of agriculture, and practical issues of scientific management of an individual farm and agriculture in general. The author considers the orga-nizational-production school as dualistic: it studies both theory and management of peasant economy at micro- and macro-levels proceeding from the analysis of the individual farm structure to the issues of the optimal production location and optimal management of ‘a mass of peasant farms’. The system approach to the organization of economy, cooperation, zoning and economic policy developed by the organizational-production school is still relevant for the contemporary use.

About the authors

A A Kramar

Lomonosov Moscow State University

Author for correspondence.
Email: ecoved@gmail.com
Leninskiye Gory, GSP-1, Moscow, 119991, Russia

References

 1. Anisimov Ya.A. Osnovnye polozheniia organizatsionno-proizvodstvennoi shkoly v uchenii ob organizatsii krestianskogo khoziaistva [The main ideas of the organizational-production school in the theory of peasant economy]. Puti Selskogo Khoziaystva. 1928: 2 (In Russ.).
 2. Balazin V.N. Professor Aleksandr Chayanov. Moscow; 1990 (In Russ.).
 3. Belchich Yu.V. Aleksandr Nikolaevich Chelintsev. Novyi Istorichesky Vestnik. 2004: 2 (In Russ.).
 4. Weber M. Istorija hozjajstva. Ocherk vseobshhej socialnoj i ekonomicheskoj istorii [History of the economy. An essay on the general social and economic history]. Mirovaja ekonomicheskaja mysl skvoz prizmu vekov. Vol. 3. Moscow; 2005.
 5. Kabanov V.V. Aleksandr Vasilievich Chayanov. Voprosy Istorii. 1988: 6 (In Russ.).
 6. Kabanov V.V. Kratkiy biograficheskii ocherk [A brief biographical essay]. Chayanov A.V. Krestianskoe khoziaystvo. Izbrannye trudy. Moscow; 1989 (In Russ.).
 7. Kabanov V.V. Shkola A.V. Chayanova, ili organizatsionno-proizvodstvennoe napravlenie russkoi ekonomicheskoi mysli [The scientific school of A.V. Chayanov, or the organizationalproduction branch of the Russian economic thought]. Istoriia SSSR. 1990: 6 (In Russ.).
 8. Kooperatsiia i selskoe khoziaystvo [Cooperation and agriculture]. Zapiski Russkogo instituta selskokhoziaistvennoi kooperatsii v Prage. Book I. Prague; 1924 (In Russ.).
 9. Kramar A.A. A.N. Chelintsev — samobytnyi ekonomist [A.N. Chelintsev — an Original Economist]. Moscow; 2007 (In Russ.).
 10. Kuznetsov I.A. Rossiiskaia agrarno-ekonomicheskaia mysl v tiunenovskoi perspektive (1875—1925) [Russian agrarian-economic thought in the Thünen’s perspective]. Istoriia mysli. Russkaia myslitelnaia tradittsiia. Vyp. 6. Pod red. I.P. Smirnova. Moscow; 2013 (In Russ.).
 11. Krzimovsky R. Razvitie osnovnykh printsipov nauki o selskom khoziaistve v Zapadnoi Evrope [The Development of the Basic Principles of the Agrarian Science in Western Europe]. Moscow; 1927 (In Russ.).
 12. Makarov N.P. Krestianskoe khoziaistvo i ego evoliutsiia [Peasant Economy and Its Evolution]. Moscow; 1920 (In Russ.).
 13. Makarov N.P. Russkaia ekonomicheskaia mysl v voprosakh selskogo khoziaystva [Russian economic thought on the agrarian issues]. Krestianskaia Rossiia. Prague; 1923. Vol. IV (In Russ.).
 14. Nikonov A.A. Spiral mnogovekovoi dramy: agrarnaia nauka i politika v Rossii (XVIII—XX vv.) [The Spiral of the Centuries-Old Drama: Russian Agrarian Science and Policy (XVIII—XX Centuries)]. Moscow; 1995 (In Russ.).
 15. Nikulin A.M. Mezhdunarodnaya regionalistika A.V. Chayanova (k 80-letiyu gibeli uchenogo) [International regionalism of A.V. Chayanov (to the 80th anniversary of the scientist’s death)]. Ekonomicheskaya Politika. 2017: 12(5) (In Russ.).
 16. Organy zemelnoi reform [Institutions of land reform]. Zemelnye komitety i Liga agrarnykh reform. Moscow; 1917 (In Russ.).
 17. Prokopovich S.N. Krestianskoe khoziaystvo po dannym biudzhetnykh issledovanii i dinamicheskikh perepisei [Peasant Economy According to the Budget Studies and Dynamic Censuses]. Berlin; 1924 (In Russ.).
 18. Rashin A.G. Naselenie Rossii za sto let [A Century of the Russian Population]. Moscow; 1956 (In Russ.).
 19. Savinova T.A. Zemskaia statistika kak istochnik formirovaniia organizatsionno-proizvodstvennoi shkoly [Zemstvos Statistics as a Foundation of the Organizational-Production School]. Moscow; 2010 (In Russ.).
 20. RGAE [Russian State Economic Archive]. F. 771. Op. 1. D. 273.
 21. Studensky G.A. Ocherki po teorii krestianskogo khoziaistva [Essays on the theory of peasant economy]. M.; 1923. Kooperatsiia i selskoe khoziaistvo. Zapiski Russkogo Instituta selskokhoziaistvennoi kooperatsii v Prage. Book II. Prague; 1924 (In Russ.).
 22. Figurovskaya N.K. A.V. Chayanov i ego teoriia semeinogo krestianskogo khoziaystva [A.V. Chayanov and his theory of family peasant economy]. Chayanov A.V. Krestianskoe khoziaistvo. Izbrannye proizvedeniia. Moscow; 1989 (In Russ.).
 23. Chayanov A.V. K voprosu teorii nekapitalisticheskikh sistem khoziaystva [On the theory of non-capitalist forms of economy]. Chayanov A.V. Krestianskoe khoziaistvo. Izbrannye proizvedeniia. Moscow; 1989 (In Russ.).
 24. Chayanov A.V. Krestianskoe khoziaistvo. Izbrannye proizvedeniia [Peasant Economy. Selected Works]. Moscow; 1989 (In Russ.).
 25. Chayanov A.V. Osnovnye linii razvitiia russkoi selskokhoziaistvennoi mysli za dva veka [The main directions of the Russian agricultural thought development over two centuries]. Krzimovsky R. Razvitie osnovnykh printsipov nauki o selskom khoziaistve v Zapadnoi Evrope. Moscow; 1927 (In Russ.).
 26. Chayanov A.V. Organizatsiia krestianskogo khoziaystva [Organization of peasant economy]. Ekonomicheskoe nasledie A.V. Chayanova. Moscow; 2006 (In Russ.).
 27. Chayanov A.V. Optimalnye razmery selskokhoziaistvennykh predpriiatii [Optimal Size of Agricultural Enterprises]. Moscow; 1924 (In Russ.).
 28. Chayanov A.V. Osnovnye idei i formy organizatsii selskokhoziaistvennoi kooperatsii [Basic Ideas and Forms of Agricultural Cooperation Organization]. Moscow; 1991 (In Russ.).
 29. Chayanov A.V. Ocherki po ekonomike selskogo khoziaystva [Essay on the Economics of Agriculture]. Moscow; 1923 (In Russ.).
 30. Chelintsev A.N. Ekonomiia selskogo khoziaystva kak uchenie o selskokhoziaistvennoi evoliutsii [Agricultural Economics as a Theory of Agricultural Evolution]. Saint-Peterburg; 1908 (In Russ.).
 31. Chernenkov N.N. K kharakteristike krestianskogo khoziaystva [On the Features of Peasant Economy]. Moscow; 1905 (In Russ.).
 32. Chuprov A.I. Melkoe zemledelie i ego osnovnye nuzhdy [Small-Scale Farming and Its Basic Needs]. Moscow; 1904 (In Russ.).
 33. Shanin T. Nasledie A.V. Chayanova: polozheniia teorii, oshibochnye tolkovaniia i sovremennye teorii razvitiia [A.V. Chayanov’s legacy: theory, misinterpretations, and contemporary theories of development]. Vestnik Rossiiskoi Selskokhoziaistvennoi Nauki. 1989: 2 (In Russ.).
 34. Shanin T. Poniatie krestianstva [The Concept of the Peasantry]. Veliky Neznakomets. Moscow; 1992 (In Russ.).

Copyright (c) 2018 Kramar A.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies