Polylingual Literary Text: Estrangement and Translation

Cover Page

Cite item

Abstract

The research is focused on a polylingual literary text and, above all, on its typological and functional parameters. The use of foreign language inclusions and insets creates the estranging effect (In V. Shklovsky’s understanding) and removes the automatism of the reader’s perception of the text information. Special attention is paid to the translation aspect of a polylingual text existence in the multicultural space of the modern world. The issues of the allocation of translation units, as well as the boundaries of translatability and the main reasons of polylingual creative works untranslatability are considered. The hypothesis is put forward that the preservation of the estranging effect resulting from the use of foreign language inclusions and insets in the original text suggests the use of a special estranging strategy by a translator, which, along with the well-known strategies of foreignization and domestication proposed by L. Venuti, can complement the paradigm of culturally-oriented strategies of literary translation.

About the authors

Veronica A. Razumovskaya

Siberian Federal University

Author for correspondence.
Email: veronica_raz@hotmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0751-7964
SPIN-code: 8263-8539

Candidate of Sciences (In Philology), Associate Professor, Professor of the research-academic laboratory of behavioral economics and communications development

79, Svobodny avenue, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region, 02067876, Russian Federation

References

 1. Kuz’mina, N.A. 2009. Intertekst: tema s variaciyami. Fenomeny kul’tury i yazyka v intertekstual’noj interpretacii. Omsk: Omskii gosudarstvennyi universitet publ. Print. (In Russ.).
 2. Abdrahman, G.K., Narbekkyzy, G. 2020. “Priznaki bilingval’nogo hudozhestvennogo teksta v dilogii L. Solov’eva”. Қazaқ ұlttyқ қyzdar pedagogikalyқ universitetіnің Habarshysy 3(83): 124–131. Print. (In Russ.).
 3. Korovina, K.G. 2016. Harakteristiki hudozhestvennogo bilingvizma (na materiale proizvedenij V.V. Nabokova). Dissertation … of a candidate of philological sciences. Tver’. Print. (In Russ.).
 4. Naugol’nyh, E.A. 2018. “‘Pominki po Finneganu’ v razreze russkogo yazyka: specifika deformacii i interpretacii”. Bulletin of Perm National Research Polytechnical University. Linguistics and Pedagogy 1: 32–41. Print. (In Russ.).
 5. Na russkom yazyke vyshel polnyj perevod “Finnegans Wake” Dzhejmsa Dzhojsa. God literatury. 26.12.2021. Available at: https://godliteratury.ru/articles/2021/12/26/na-russkomiazyke-vyshel-polnyj-perevod-finnegans-wake-dzhejmsa-dzhojsa. Access date: 01.11.2022. (In Russ.).
 6. O’Neill, P. 2005. Polyglot Joyce: fictions of translation. Toronto: University of Toronto Press.
 7. Snigireva, T.A., Podchinenov A.A. 2013. “Nacional’nyj modus vivendi: reprezentaciya B. Akunina”. In Aktual’nye voprosy russkoj filologii v polikul’turnom prostranstve Proceedings. Erzurum: Atatyurkskij universitet. Pp. 212–214. Print. (In Russ.).
 8. Razumovskaya, V.A. 2019. “Russkaya kul’turnaya pamyat’ v romane Evgeniya Vodolazkina ‘Lavr’: perevodcheskaya perspektiva”. In Znakovye imena sovremennoj russkoj literatury. Evgenij Vodolazkin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pp. 475–485. Print. (In Russ.).
 9. Razumovskaya, V.A. 2021. “Verbal’noe i neverbal’noe mnogoyazychie romana E.G. Vodolazkina ‘Brisben’”. In Vyzovy i trendy mirovoj lingvistiki: Kazanskij mezhdunarodnyj lingvisticheskij sammit Proceedings Kazan’: Kazan’ University publ. Vol. 2. Pp. 269–272. (In Russ.).
 10. Petrenko, D.I. 2009. Roman Dzh.D. Selindzhera “Nad propast’yu vo rzhi” i ego perevody na russkij yazyk. Stavropol’: Stavropol’skii gosudarstvennyi universitet publ. Print. (In Russ.).
 11. Babkin, A.M. 1970. Russkaya frazeologiya, ee razvitie i istochniki. Leningrad: Nauka publ. Print. (In Russ.).
 12. Bahtin, M.M. 1979. Estetika slovesnogo tvorchestva. Moscow: Iskusstvo publ. Print. (In Russ.).
 13. Shklovskij, V. 1983. “Iskusstvo kak priem”. In O teorii prozy. Moscow: Sovetskij pisatel’ publ. Pp. 9–26. Print. (In Russ.).
 14. Nemonezhnaya, V.Yu. 2006. Inoyazychnye vkrapleniya v hudozhestvennom tekste kak perevodcheskaya problema: na materiale russkih perevodov proizvedenij A. Konan Dojlya na istoricheskuyu tematiku. Dissertation … of a candidate of philological sciences. Moscow. Print. (In Russ.).
 15. Razumovskaya, V.A., Val’kova, Yu.E. 2017. “Domestikaciya, forenizaciya i ostranenie v perevode: istoricheskij aspect”. Bulletin of Linguistic University of Nizhny Novgorod 40: 111–123. Print. (In Russ.).
 16. Pavlova, M.V. 2017. “Hudozhestvennyj bilingvizm i problema neperevodimosti (na primere romana E. Berdzhessa ‘Zavodnoj apel’sin’)”. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki 12(78): 1: 21–25. Print. (In Russ.).
 17. Uspenskij, B.A. 1970. “Tochki zreniya v plane frazeologii”. In Semiotika iskusstva. Moscow: “Yazyki russkoj kul’tury” publ. Pp. 30–79. Print. (In Russ.).
 18. Kozlova, S.M. 2004. “‘Tekst vraga’ v romane L.N. Tolstogo ‘Vojna i mir’”. Bulletin of Tomsk State Polytechnical University. Series Humanities (Philology) 3 (40): 56–62. Print. (In Russ.).

Copyright (c) 2023 Razumovskaya V.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies