BILINGUALISM AND BILINGUAL PUPILS AT THE RESEARCH OF DANISH SCHOLARS

Cover Page

Cite item

Abstract

The language policy in modern society in Denmark reflects the processes of globalization, changes in social development and satisfies the demand of the current labor market. This article presents research of Danish scholars in the field of bilingualism and offers examples of several projects as well as the prospective course of Danish scholars’ work.

About the authors

M V Popova

Roskilde University

Author for correspondence.
Email: margopopova@hotmail.com

Candidate in Pedagogy, Roskilde University, Danmark

Universitetsvej, 1, Roskilde, Danmark, 4000

References

 1. Kirchmeier-Andersen, Sabine: “Denmark”. I: Guus Extra og Kutlay Yagmur (red.): Language Rich Europe: Trends in policies and practices for multilingualism in Europe. Cambridge University Press, 2012. P. 104—110.
 2. Velkommen Mustafa — kronik af direktør Jens Fisker, Dansk Arbejdsgiverforening, 1970 [Элек-тронныйресурс]. Danmarkshistorien.dk. Aarhus Universitet. URL: http://danmarkshistorien.
 3. dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velkommen-mustafa-kronik-af-direktoer-jens-fisker-dansk-arbejdsgiverforening-1970/ (дата обращения: 03.11. 2016).
 4. Statistics Denmark. Population and elections. Population in Denmark. URL: //www.danmarksstatistik.dk (дата обращения: 03.11.2016).
 5. Multilingual Denmark. Foreword to no. 19. Sprogforum. Febr. 2001. No. 19. URL: (date: 03.11.2016).
 6. Popova M.V., Koudryavtseva E.L. Socialno-padogicheskie I psihologicheskie aspekti bilingvizma [Social-pedagogic and psychological aspects of bilingualism]. III international scientific and methodological readings “Russian as a foreign language: New findings in theory and methodology. Edited by Berseneva M.S. of Moscow State Humanitarian and Pedagogical Institute, 2012. P. 63—75.
 7. Lebech, Birgitte. Tosprogede børn. Fokus på den tværkulturelle familie. Odense Universitetsforlag. 1997. 140 s.
 8. Folkeskoleloven 1996, §4a, stk. 2. Bemærkningernetillovnr. 413 af 22. maj 1996.
 9. Popova M.V., Zelenin A.V. Zakonodatelnaya baza v otnoshenii obuchenija rodnim jazikam migrantov v Finlandii i Danii [Legislative base in relation to teaching mother-tongue languages to migrant children in Finland and Denmark. International scientific-practical conference “Social-psychological Adaptation of Migrants in the contemporary world”. Pensa: Pero, 2014. P. 33—47].
 10. Tosprogede børn i det danske samfund. Red. Karrebaek, Martha Sif. Hans Reitzels Forlag. 2006. 240 s.
 11. Holmen, Anne & Jørgensen, Jens Normann. Tosprogede børn i Danmark — en grundbog. København, Hans Reitzel forlag, 1993. 177.
 12. Interkulturel paedagogik. Flere sprog — problem eller resurse? Red. Christian Horst. Kbh, Kroghs forlag. 2003. 250 s.
 13. Gitz-Johansen, Thomas. Den multikulturelle skole. Roskilde Universitetsforlag. 2007. 248 p.
 14. Andersen, Camilla Elin, Engen, Thor Ola, Gitz-Johansen, Thomas, Kristoffersen, Straedet Chamilla, Obel, Lise Skoug, Sand, Sigrun and Zachrisen, Berit. Den flerkulturelle barnehagen i rurale omraader. Nasjonal surveyundersшkelse om minoritetssprеklige barn i barnehager utenfor de store byene. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 15. 2011.
 15. Investigating Discourses of Inheritance and Identity in Four Multilingual European Settings. 2007—2013. URL: http://www.heranet.info/idi4mes/index (дата обращения: 03.11.2016).
 16. Hedegaard, Mariane. Minority children’s development of multiple cultural identities. A Cultural-Historical approach. In: Wulff, M. Kontopodis B. Fichtner (Eds.). Emerging educational challenges. Cultural psychological and historical-anthropological approaches to children and childhood. Cambridge University Press. 2012. P. 117—137.
 17. Karrebaek, Martha Sif. Modersmaalsundervisning for sproglige mindretalselever i den superdiverse storby Koebenhavn. Koebenhavn Universitet. 2012—2016.
 18. Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige [Электронный ресурс]. Rapport, 2011. AKF, National Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Kbh. (title in English: Bilingual pupil’s teaching in Denmark and Sweden. Report.). URL: http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/buu/bilag/19/1038290.pdf (дата обращения: 03.11.2016).
 19. Haas, Claus, Holmen, Anna, Horst, Christian, Kristjansdottir, Bergthora. Ret til dansk: Uddannelse, sprog og kulturarv. Kbh, Aarhus Universitetsforlag. 2011. 439 s.
 20. Center for internationalization and parallel language use, Copenhagen University. URL: http://cip.ku.dk/english/
 21. Parallelsproglighed på danske universiteter. En Statusrapport 2013. URL: https://www.academia.edu/7075894/Parallelsproglighed_p%C3%A5_danske_universiteter_En_status_rapport_2013._Parallellingualism_at_Danish_Universities_A_status_report_2013 (date: 03.11.2016).

Copyright (c) 2017 Popova M.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies