Information culture as a Criterion of information society formation

Cover Page

Abstract


The article examines the impact of information culture on the processes of formation and development of information society.


About the authors

V E Grevtsov

Peoples' Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: rudn@rudn.ru

Кафедра государственного и муниципального управления; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of Russia

References

  1. Grachev M.N. Politicheskaya kommunikatsiya: teoretiko-metodologicheskii analiz: Avtoref. diss. ... dokt. polit. nauk. - M.: Moskovskii pedagogicheskii gosudarstvennyi universitet, 2005.
  2. Zhozhikov A.V. Internet i problemy informatizatsii obrazovaniya. - Federal'nyi obrazovatel'nyi portal «Informatsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v obrazovanii». URL: www.ict.edu.ru/vconf/files/3077.rtf <http://www.ict.edu.ru/vconf/files/3077.rtf>
  3. Ignatskaya M.A. Strukturno-funktsional'nyi analiz novoi ekonomiki. - M.: Izd-vo RUDN, 2002.
  4. Mal'kovskaya I.A. Sotsiologicheskii profil' informatsionno-kommunikativnogo obshchestva // M.: Sotsiologicheskie issledovaniya. - 2007. - № 2. URL: http://www.isras.ru/files/ File/Socis/2007-02/Malkovskaya.pdf <http://www.isras.ru/files/File/Socis/2007-02/Malkovskaya.pdf>
  5. Mikhailovskii V.N. Formirovanie nauchnoi kartiny mira i informatizatsiya. - SPb.: Nauka, 1994.
  6. Semenyuk E. P. Globalizatsiya i sotsial'naya rol' informatiki // NTI. Ser. 1. Org. i metodika inform. raboty. - 2003. - № 1.
  7. Tychkova T.V. Informatsionnaya kul'tura kak uslovie sotsializatsii lichnosti v sovremennom Rossiiskom obshchestve: Avtoref. diss. ... kand. sotsiol. nauk. - Krasnodar: Rossiiskaya akademiya predprinimatel'stva, 2009.
  8. Empiricheskaya interpretatsiya ponyatiya «informatsionnaya kul'tura lichnosti» // TsRO g. Samara. URL: <http://www.edc.samara.ru/~infcult/sxema.htm>

Statistics

Views

Abstract - 428

PDF (Russian) - 272

Cited-ByCopyright (c) 2010 Grevtsov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies