Workers in the Regional Social Space: Labor Status and Adaptation Resources

Cover Page

Abstract


The article considers the main areas responsible for shaping social and status characteristics of workers against the background of the regional space in the present-day Russian society. The authors analyze regional peculiarities of the social environment of workers' activities, the trends in their labor strategies, the degree of their involvement in the market system and the major adaptation resources.


Z T Golenkova

Institute of Sociology, RAS

Author for correspondence.
Email: golenko@isras.ru

Institute of Sociology, RAS

E D Igitkhanyan

Email: golenko@isras.ru

 • Balabanov S.S. Rabochie v regione: ob"ektno-sub"ektnye aspekty analiza // Sotsial'naya stratifikatsiya rossiiskogo obshchestva / Otv. red. Z.T. Golenkova. - M., 1999.
 • Golenkova Z.T., Igitkhanyan E.D. Naemnye rabotniki, nekotorye cherty formiruyushchegosya klassa // Sotsis. - 2002. - № 9.
 • Kleman K. Neformal'nye praktiki rossiiskikh rabochikh // Sotsis. - 2003. - № 5.
 • Obsledovanie naseleniya po problemam zanyatosti. - M., 2003.
 • Obsledovanie naseleniya po problemam zanyatosti. - M., 2007.
 • Obsledovanie naseleniya po problemam zanyatosti. - M., 2009.
 • Rossiya v tsifrakh. - M., 2009.
 • Solidarizatsiya v rabochei srede: sotsial'noe i individual'noe / Otv. red. V.A. Yadov. - M.: Institut sotsiologii RAN, 1998.
 • Sotsial'no-ekonomicheskoe polozhenie Rossii. URL: rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/periodicals/doc_1140086922125
 • Srochnaya informatsiya po aktual'nym voprosam. T. 2.23. URL: wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/periodicals/doc_1259586231109
 • Srochnaya informatsiya po aktual'nym voprosam. Po dannym vyborochnykh obsledovanii po problemam zanyatosti. Sentyabr' - oktyabr' 2010. URL:
 • Srochnaya informatsiya po aktual'nym voprosam. T. 2.41, URL: connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/periodicals/doc_1259586231109
 • Trud i zanyatost' v Rossii. T. 3.9. URL: rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1139916801766
 • Shkaratan O.I., Karacharovskii V.V. Russkaya trudovaya i upravlencheskaya kul'tura // Mir Rossii. - 2002. - № 1.
 • Shcherbakova L.I. Naemnye rabotniki v Rossii: sotsiologicheskii analiz. - Rostov na Donu, 2001.

Views

Abstract - 327

PDF (Russian) - 60


Copyright (c) 2011 Golenkova, Igitkhanyan