Social innovation: the specific nature of the sociological analysis of the category

Cover Page

Abstract


The problem of social innovation has gained in pivotal importance in contemporary Russian science in the context of indispensability of the country's transformation which would provide an opportunity of its transition to the innovative stage of development tailored to the evolving needs of time. The article examines the specific nature of the sociological approach to social innovation analysis as well as its advantages over economic analysis.


N V Plotnikov

Peoples' Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: rudn@rudn.ru

Кафедра социологии; Российский университет дружбы народов; Peoples' Friendship University of Russia

 • Glaz'ev S.Yu. Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya. - M., 1993.
 • Karpova Yu.A. Innovatsii, intellekt, obrazovanie. - M., 1998.
 • Kosals L.Ya., Ryvkina R.V. Sotsiologiya perekhoda k rynku v Rossii. - URSS, 1998.
 • Kuzyk B.N., Yakovets Yu.V. Rossiya - 2050: strategiya innovatsionnogo proryva. - M.: Ekonomika, 2005.
 • Lapin N.I. Sistemno-deyatel'nostnaya kontseptsiya issledovaniya novovvedenii // Dialektika i sistemnyi analiz. - M., 1986.
 • Lapin N.I. Sotsial'naya informatika: osnovaniya, metody, perspektivy. - URSS, 2006.
 • Prigozhin A.I. Novovvedeniya: stimuly i prepyatstviya. - M., 1989.
 • Prigozhin A.I. Sovremennaya sotsiologiya organizatsii. - M., 1995.
 • Romanova V.G. Sotsial'nyi mekhanizm upravlencheskikh innovatsii: Avtoref. diss. ... kand. sotsiol. nauk. - M., 2007.
 • Sueva A.A. Regional'naya determinanta innovatsionno-orientirovannogo razvitiya firmy: kontseptsiya, monitoring, mekhanizmy realizatsii: Avtoref. diss. ... kand. ekon. nauk. - Rostov-na-Donu, 2006.
 • Usmanov B.F. Sotsial'naya innovatika. - M., 2000.
 • Chuprov V.I. Sotsial'naya innovatsiya // Sotsiologicheskaya entsiklopediya: V 2 t. - T. 2. - M., 2003.
 • Shumpeter I. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. - M., 1982.

Views

Abstract - 76

PDF (Russian) - 332


Copyright (c) 2009 Plotnikov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.