“Situation” in the study of moral and legal consciousness: From theory to techniques

Cover Page

Cite item

Abstract

The multidimensional structure of legal consciousness, in which the norms of different orders collide, and the intricate intertwining of cognitive, emotive and behavioral components cannot be described in just one system of representations. This article considers conceptual bases of the study of moral and legal consciousness on the example of value-cognitive dilemmas. The author presents interpretations of the concept “situation” in the works of Russian and Western scientists, identifies its general theoretical bases and analyzes its potential in the study of moral and legal consciousness; suggests as one of the ways to find and identify determinants of moral and legal consciousness identification of specific decisions made by individuals in a variety of small-scale short situations in the given frame and normatively determined, because in the situational dilemma a social agent, whatever decision he makes, needs a rational reason and justification. The author describes the process of designing a technique on the basis of vignette-method and the method of controlled projection for the study of the conflict of multiple rationalities implying different models of justification in the structure of value choice.

About the authors

V E Grebneva

Peoples’ Friendship University of Russia

Author for correspondence.
Email: v.grebneva@inbox.ru
Moscow, Russia

References

 1. Andreyeva. G.M. Sotsial'naya psikhologiya: Uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy [Social Psychology: A Textbook for the High School]. M., 2009.
 2. Barabashin M.YU. Optimal'nyye institutsional'nyye strategii i identichnost' v usloviyakh neo-predelennosti sotsial'nykh dilemm (na primere binarnykh igr) [Optimal institutional strategies and identity under the uncertain social dilemmas (on the example of binary games)]. Zhurnal institutsional'nykh issledovaniy. 2014. No 4.
 3. Boltanski L., Thevenot L. Kritika i obosnovaniye spravedlivosti: Ocherki sotsiologii gradov [Critics and Justification of Justice: Essays on the Sociology of Worlds]. M., 2013.
 4. Bronzino L.Y. Nabludenie za nabludayushchimi, ili cub’ektivnie zametki uchastniri 10 confer-enzii Evropeiskoy sociologocheskoy assoziazii [The Observation of the Observer, Or some Subjective Notes of the Participant of the
 5. th Conference of European Sociological Association]. Zhurnal sociologii i socialnoy an-tropologii. 2012. Vol. XV. No 3.
 6. Vakhshtayn V.S. Kniga o «real'nosti» sotsial'noy real'nosti: E. Goffman. Analiz freymov: Esse ob organizatsii povsednevnogo opyta [A book on the “reality” of social reality: E. Goffman. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience]. Sotsiologicheskiy zhurnal. 2004. No 3-4.
 7. Goffman E. Analiz freymov: esse ob organizatsii povsednevnogo opyta [Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience]. M., 2004.
 8. Zaikin V.A. Dinamika individual'nykh moral'nykh suzhdeniy v kontekste gruppovoy diskussii [The dynamics of individual moral judgments under the group discussion]. Psikhologicheskiye issledovaniya. 2012. No 5.
 9. Zaslavskaya T.I., Shabanova M.A. Nepravovyye trudovyye praktiki i sotsial'nyye transfor-matsii v Rossii [Non-legal labor practices and social transformations in Russia]. Sotsiolog-icheskiye issledovaniya. 2002. No 6.
 10. Kapelyushnikov R.I. Mnozhestvennost' institutsional'nykh mirov: Nobelevskaya premiya po ekonomike-2009 [Multiplicity of institutional worlds: the Nobel Prize in Economics-2009]. Ekonomicheskiy zhurnal. 2010. No 1.
 11. Katernyy I.V. Problemy ratsionalizatsii tsennostno-kognitivnykh dilemm v usloviyakh sme-shannykh kommunikatsiy (na primere ekologicheskoy praktiki) [Problems of rationalization of value-cognitive dilemmas under the mixed communication (on the example of environmental practice)]. Obydennoye i nauchnoye znaniye ob obshchestve: vzaimovliyaniya i rekonfigu-ratsii. M., 2015.
 12. Klimova S.G. Situatsionnyy analiz sotsial'no-trudovoy sfery na predpriyatii: kontseptual'nyye osnovaniya [Situational analysis of social and labor sphere at the enterprise: Conceptual bases]. Sotsiologicheskiye metody v sovremennoy issledovatel'skoy praktike. M., 2011.
 13. Kon I. V poiskakh sebya. Lichnost' i yeye samosoznaniye [In search of oneself. Personality and its identity]. URL: http://www.psylib.org.ua/books/konis01/index.htm.
 14. Kusakina V.O. Metod vin'yetok v izuchenii reproduktivnykh ustanovok [Vignettes method in the study of reproductive attitudes]. Sotsiologiya i obshchestvo: global'nyye vyzovy i region-al'noye razvitiye. M., 2012.
 15. Myers D. Sotsial'naya psikhologiya [Social Psychology]. Intensivnyy kurs. SPb., 2007.
 16. Ostrom E. Upravlyaya obshchim: evolyutsiya institutov kollektivnoy deyatel'nosti [Governing the Commons: The evolution of Institutions for Collective Action]. M., 2010.
 17. Puzanova ZH.V., Tertyshnikova A.G. Metod vin'yetok v sotsiologicheskikh issledovaniyakh: metodologicheskiye printsipy i metodicheskiye resheniya [Vignette method in sociological research: Methodological principles and techniques]. Vestnik RUDN. Seriya “Sociologiya”. 2015. No 4.
 18. Romanovskiy N.V. Mul'tiparadigmal'naya sotsiologiya – auf Wiedersehen [Multiparadigmal sociology - auf Wiedersehen]. Sotsiologicheskiye issledovaniya. 2005. No 12.
 19. Ross L., Nisbett R. Chelovek i situatsiya [The Person and the Situation]. Perspektivy sotsi-al'noy psikhologii. M., 1999.
 20. Rukavishnikov V.O., Khalman L., Ester P. Moral' v sravnitel'nom izmerenii [Morality in the comparative measurement]. Sotsiologicheskiye issledovaniya. 1998. No 6.
 21. Thevenot L. Kreativnyye konfiguratsii v gumanitarnykh naukakh i figuratsii sotsial'noy ob-shchnosti [Creative configurations in the humanities and social communities figurations]. 2006. № 77.
 22. Thomas W., Znaniecki F. Metodologicheskiye zametki [Methodological Notes]. M., 1994.
 23. Kharkhordin O. V. Pragmaticheskiy povorot: sotsiologiya L. Boltanski i L. Thevenot [Prag-matic turn: L. Boltanski and L. Thevenot sociology]. Sotsiologicheskiye issledovaniya. 2007. No 1.
 24. Shchepansky Ya. Elementarnyye ponyatiya sotsiologii [The Elementary Concepts of Sociolo-gy]. M., 1969.
 25. Yadov V.A. Samoregulyatsiya i prognozirovaniye sotsial'nogo povedeniya lichnosti: Dis-pozitsionnaya kontseptsiya [Self-Control and Prediction of Personal Social Behavior. Disposi-tional Theory]. M., 2013.
 26. Burns T., Flam H. The Shaping of Social Organization: Social Rule System Theory with Application. L., 1987.
 27. Dreyfus S. E., Hubert L. A Five-Stage Model of the Mental Activities Involved in Di-rected Skill Acquisition. Washington, 2010.
 28. Esser H. Soziologie. Allgemeine Grundlagen. Frankfurt am Main, 1993.
 29. Greshoff R., Schimank U. Die integrative Sozialtheorie von Hartmut Esser // URL:www.femunu-hagen.de/ESGW/SOZ/weiters/preprints/russ.pdf.
 30. Kohlberg L. Moral stages and moralization: The cognitive-developmental approach // Mor-al Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues. N.Y., 1976.
 31. Kohlberg L. The development of modes of moral thinking and choice in the years ten to sixteen. Unpublished doctoral dissertation. Chicago, 1958.
 32. Kohlberg L., Levine C., Hewer A. Moral Stages: A Current Formulation and a Response to Critics. 1983.
 33. Ostrom E. A behavioral approach to the rational choice theory of collective action // Amer-ican Political Science Review. 1998. Vol. 92.

Copyright (c) 2016 V E Grebneva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies