Automated system for career guidance testing in educational organizations

Cover Page

Cite item

Abstract

Problem and goals. In article the problem of carrying out professional orientation activity in the general education organizations is considered. The role of early career guidance for the conscious choice by graduates of schools of the future profession is shown. Need of use of the automated systems for conducting professional orientation testing of pupils for the purpose of determination of tendencies and interests in one or another field of professional activity is shown. Methodology. The research is directed to design and development of system “Psychodiagnostics of educational institution”, which allows to hold professional orientation testing in various options. Unlike the existing developments, the created system allows to carry out in a computer class and far off both group and individual testing. Results of testing for all the time of carrying out are kept in a system. The system gives an opportunity to carry out analytics of results of a research on various indicators and criteria. Results. Work has practical value for the educational institutions, which are engaged in career guidance of school students. Results of approbation of this system on the basis of Moscow State Budgetary Educational Institution “School No. 1357 ‘Na Bratislavskoi’ ” are shown. Conclusion. The system allowing to increase efficiency of professional orientation ac- tivity of the educational organization and to automate process of testing in various options with a possibility of analytics of results of testing is for the first time offered.

About the authors

Evgeniya V Kusakina

LLC “1С-Soft”

Author for correspondence.
Email: evvik73@mail.ru

the manager of LLC “1C-Soft”.

9 Dmitrovskoye shosse, Moscow, 127434, Russian Federation

Elena A Samarina

LLC “Information Systems in Education”

Email: seamari@bk.ru

methodist of LLC “Information Systems in Education”.

101 Prospekt Mira, bldg. 2, Moscow,129085, Russian Federation

Yuri V Frolov

Moscow City Pedagogical University

Email: jury_frolov@mail.ru

doctor of economic sciences, full professor, head of the department of business informatics, Moscow City Pedagogical University

29 Sheremetyevskaya St., Moscow, 127521, Russian Federation

References

 1. Zakharov N.N. Professionalnaya oriyentatsiya shkolnikov: uchebnoye posobiye [Professional orientation of schoolchildren: textbook]. Moscow: Prosveshcheniye Publ., 1988. 121 p.
 2. Kalugin N.I., Sazonov A.D., Simonenko V.D. Professionalnaya oriyentatsiya uchashchikhsya: uchebnoye posobiye [Professional orientation of students: textbook]. Moscow: Prosveshcheniye Publ., 1983. P. 17.
 3. Klimov E.A. Razrabotka i ispolzovaniye rekomendatsiy dlya professionalnogo otbora i professionalnoy oriyentatsii [Development and use of recommendations for professional selection and professional orientation]. Stenograficheskiy otchet nauchnogo soveshchaniya po kompleksnoy probleme proforiyentatsii [Verbatim report of the scientific meeting on the complex problem of vocational guidance]. Leningrad: VNII Proftekhobrazovaniya Publ., 1969. Pp. 5–19, 22–43.
 4. Kurakina O.A., Maykovets M.A., Tarakhtiy V.V. Psikhologicheskoye konsultirovaniye s ispolzovaniyem tekhnologiy udalennogo testirovaniya v programme “1S: Psikhodiagnostika obrazovatelnogo uchrezhdeniya” [Psychological consulting with the use of technologies of the remote testing in the program “1C: Psychodiagnostics of educational institution”]. Primeneniye tekhnologiy “1S dlya razvitiya kompetentsiy tsifrovoy ekonomiki”: sbornik nauchnykh trudov XIX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ch. 2 [Apply “1C technologies for the development of competences for the digital economy”: Proceedings of the XIX International scientific-practical conference. Vol. 2]. Moscow: 1S-Publishing, 2019. Pp. 390–393.
 5. Kurakina O.A., Tarakhtiy V.V. Povysheniye effektivnosti psikhologicheskogo soprovozhdeniya uchashchikhsya, ikh roditeley i pedagogov pri ispolzovanii programmy “1S: Psikhodiagnostika” [Improving the efficiency of psychological support of students, their parents and teachers by using the program “1C: Psychodiagnostics”]. Novyye informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii: sbornik nauchnykh trudov 16-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ch. 2 [New information technologies in education: Proceedings of the 16th International scientific and practical conference. Vol. 2]. Moscow: 1S-Publishing, 2016. Pp. 128–132.
 6. Kusakina E., Yanikova Z., Gusev A., Ruban V., Kiselev P. 1S: Psikhodiagnostika obrazovatelnogo uchrezhdeniya. Redaktsiya 2.0. Rukovodstvo polzovatelya [1C: Psycho educational institutions. Revision 2.0. User manual]. Moscow, 2015. 180 p.
 7. Lunacharskiy A.V. O narodnom obrazovanii [On public education]. Moscow: APN RSFSR Publ., 1958. 558 p.
 8. Opisaniye programmy “1S: Psikhodiagnostika obrazovatelnogo uchrezhdeniya” [Description of the program “1C: Psychodiagnostics educational institution]. https://solutions.1c.ru/ catalog/psy/features (accessed: 09.04.2019).
 9. Polyakova V.V., Kiselev P.B. Opyt resheniya zadach Federalnoy tselevoy programmy razvitiya obrazovaniya v Respublike Tyva na osnove programmno-metodicheskogo kompleksa “1S: Psikhodiagnostika” [Experience of solving problems of the Federal Target Program of Education Development in the Republic of Tyva on the basis of the programmethodical complex “1C: Psychodiagnostics”]. Novyye informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii: sbornik nauchnykh trudov 16-y mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ch. 2 [New information technologies in education: Proceedings of the 16th International scientific and practical conference. Vol. 2]. Moscow: 1S-Publishing, 2016. Pp. 125–128.
 10. Pryazhnikov N.S., Serebryakov A.G., Kuvshinova O.L., Altukhov V.V., Kuznetsov K.G. Diagnosticheskiye materialy dlya professionalnoy oriyentatsii: metodicheskoye posobiye [Diagnostic materials for professional orientation: methodical manual]. Moscow: Akademiya Publ., 2014. 231 p.
 11. Samoylova A.S. Model organizatsii proforiyentatsionnogo soprovozhdeniya obrazovatelnogo protsessa v GBOU “Shkola № 1357” [Model of organization of vocational guidance support of educational process in State Budgetary Educational Institution “School No. 1357”]. Novyye informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii: sbornik nauchnykh trudov 17-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ch. 2 [New information technologies in education: Proceedings of the 17th International scientific and practical conference. Vol. 2]. Moscow: 1S-Publishing, 2017. Pp. 167–169.
 12. Frolov Yu.V. Strategiya razvitiya obrazovatelnykh kompleksov kak predmet povysheniya kvalifikatsii rukovoditeley [Strategy of development of educational complexes as a subject of professional development of heads]. Aktualnyye voprosy povysheniya kvalifikatsii pedagogicheskikh i rukovodyashchikh rabotnikov sfery obrazovaniya goroda Moskvy: sbornik materialov IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Actual questions of professional development of pedagogical and leading workers of the sphere of education of the city of Moscow: Proceedings of the 4th International scientific and practical conference]. Moscow, Yaroslavl: Kantsler Publ., 2013. Pp. 165–167.
 13. Frolov Yu.V., Barannikova N.A. Sovershenstvovaniye obrazovatelnogo protsessa v sisteme DPO na osnove rezultatov anketirovaniya i testirovaniya slushateley [Improvement of the educational process in the system of additional professional education based on the results of questionnaires and testing of students]. Aktualnyye problemy razvitiya dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya: sbornik tezisov po materialam kruglogo stola v GOU VPO “MGPU” [Actual problems of development of additional professional education: collection of abstracts on the materials of the round table at the Moscow City University]. Moscow: OMTs SZOUO Publ., 2010. Pp. 28–31.
 14. Frolov Yu.V., Bocharov M.I., Kusakina E.V. Formirovaniye edinoy informatsionnoy obrazovatelnoy sredy v organizatsii obshchego obrazovaniya na osnove avtomatizatsii administrativnykh protsessov [Formation of a unified information educational environment in the organization of general education on the basis of automation of administrative processes]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija: Informa- tika i informatizacija obrazovanija [Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series: Informatics and Informatization of Education]. 2016. No. 1(35). Pp. 42–51.
 15. Chistyakova S.N. Vvedeniye [Introduction]. Shkola i vybor professii [School and Career Choice]. Moscow: Pedagogika Publ., 1987. P. 3.

Copyright (c) 2019 Kusakina E.V., Samarina E.A., Frolov Y.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies