Professional education under globalization

Cover Page

Abstract


The article is aimed to discuss the problems of professional education seen against new technologies and globalization. The author puts forward a hypothesis on five dominating international models of higher education under world economic globalization.


S I Kharnish

Institute of Sociology with Russian Academy of Science

Author for correspondence.
Email: isras@isras.ru

Institute of Sociology with Russian Academy of Science

 • http://www.gks.ru /perepis/osn_itog.htm
 • Bell P. Dannye po trudovym rezervam Trudovoe proektirovanie i statistiki v SShA. - 1979. - P. 185.
 • Alpatov V.M. 150 yazykov i politika: 1917-1997. Sotsiolingvisticheskie problemy SSSR i postsovetskogo prostranstva. - M., 1997.
 • Baskakov A.N. Sotsiolingvisticheskii analiz yazykovoi situatsii v regione Srednei Azii i Kazakhstana. - Nukus, 1992.
 • Belousov V.N., Grigoryan E.A. Russkii yazyk v mezhnatsional'nom obshchenii v RF i v stranakh SNG. Po dannym sotsiolingvisticheskikh oprosov 1990-1995 gg. - M.,1996.
 • Toshchenko Zh.T. Etnokratiya: Istoriya i sovremennost'. - M.: ROSPEN, 2003
 • Toshchenko Zh.T. Yazykovaya politika v postsovetskom prostranstve. Doklad na 7-i Sektsii v ramkakh Itogovoi konferentsii Mezhdunarodnogo nauchnogo Foruma pamyati N.N. Moiseeva «O neobkhodimykh chertakh tsivilizatsii budushchego». -M.: IS RAN-MNEPU, 2007.
 • Treskova S.I. Sotsiolingvisticheskie problemy massovoi kommunikatsii: Printsipy izmeneniya yazykovoi variativnosti. - M.: Nauka, 1989.
 • Kharnish S.I. Yazyki i kul'tura v usloviyakh smeny tekhnologii. Doklad na 5-i Sektsii v ramkakh Itogovoi konferentsii Mezhdunarodnogo nauchnogo Foruma pamyati N.N. Moiseeva «O nekotorykh chertakh tsivilizatsii budushchego». - M.: IS RAN-MNEPU, 2007.
 • Allardr E. Implications of Ethnic Revival in Modern Industrialized Society. 1979.
 • Harnisch S.I. Technological Networks in Multilingual Environment. The paper For the XVIth World Congress of sociology ISA. Durban. 2006.
 • Held D./McGrew, Anthony. The Global Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate. Cambridge: Polity Press, 2000.
 • Hoffer B. et al (Ed.). Cross-Cultural Communication. Vol. 7. Arizona University Press. 1997.
 • Mulgan G.J. Communication and Control: Networks and the New Economies of Communication. Oxford, Cambridge: Basil Blackwell Ltd, Polity Press, 1991.
 • Ulijn J.H. & Strother, Judith B. Communication in Business and Technology. Frankfurt/ Main: Peter Lang, 1995.
 • Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture. Cambridge University Press: Cambridge, N.Y., Paris, 1991.
 • Weber M. Economy and Society. New York: Bedminster Press, 1968.
 • Woelfel J. Development of the Western Model: Toward Reconciliation Of Eastern & Western Perspectives // In: Kincaid, D. Lawrence (Eds.) Communication Theory: Eastern and Western Perspectives. N.Y. et al: Academic Press: Harcourt Brace Jovanovich Publishers. 1987.

Views

Abstract - 137

PDF (Russian) - 64


Copyright (c) 2008 Kharnish

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.