Labor Economics and Sociology of Labor: Demarkation Problem

Cover Page

Abstract


The article deals with important economic and sociological problems taking into account their relevance to economics and sociology of labor as two independent sciences. The author suggests some demarcation boundaries of the concepts relevant to contemporary life within these two disciplines.


S N Lebedev

All-Russian state tax academy, under the Finance Ministry of Russia

Author for correspondence.
Email: statia54@mail.ru

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин; Всероссийская государственная налоговая академия Минфина России; All-Russian state tax academy, under the Finance Ministry of Russia

 • Aliev I.M., Gorelov N.A., Il'ina L.O. Ekonomika truda. - M., 2011.
 • Bilimovich A.D. Trudy. - SPb., 2007.
 • Borisov A.B. Bol'shoi ekonomicheskii slovar'. - M., 2007.
 • Bulgakov S.N. Sochineniya v 2 t. T. 1. - M., 1993.
 • Volosskii A.A. Motivatsiya i stimulyatsiya truda. - M., 2007.
 • Genkin B.M. Ekonomika i sotsiologiya truda. - M., 2003.
 • Dal' V.I. Tolkovyi slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka. T. 1. - M., 1989.
 • Dzhons R. Ekonomicheskie sochineniya. - L., 1937.
 • Kareev N.I. Osnovy russkoi sotsiologii. - SPb., 1996.
 • Makarov V.L., Khristolyubova N.E., Yakovenko E.G. Spravochnik ekonomicheskogo instrumentariya. - M., 2003.
 • Marshall A. Osnovy ekonomicheskoi nauki. - M., 2007.
 • Masarik T.G. Filosofiya - sotsiologiya - politika. Izbr. teksty. - M., 2003.
 • Odegov Yu.G., Rudenko G.G. Ekonomika truda. - M., 2011.
 • Ostapenko Yu.M. Ekonomika i sotsiologiya truda. - M., 2002.
 • Petti U. Ekonomicheskie i statisticheskie raboty. - M., 1940.
 • Romashov O.V. Sotsiologiya truda i ekonomicheskaya sotsiologiya. - M., 2007.
 • Rofe A.I. Trud: teoriya, ekonomika, organizatsiya. - M., 2005.
 • Sorokin P.A. Obshchedostupnyi uchebnik sotsiologii. Stat'i raznykh let. - M., 1994.
 • Sotsial'noe upravlenie: Slovar'. - M., 1994.
 • Sotsiologicheskaya entsiklopediya. V 2 t. T. 2. - M., 2003.
 • Sotsiologiya i psikhologiya truda. Ch. 1. - M., 2007.
 • Strumilin S.G. Izbrannye proizvedeniya: V 5 t. T. 3: Problemy ekonomiki truda. - M., 1964.
 • Timashev N.S. Metodologicheskie raboty: 1920-1930 gody. - M., 2010.
 • Toshchenko Zh.T. Sotsiologiya truda. - M., 2009.
 • Shtorkh A. Kurs politicheskoi ekonomii, ili Izlozhenie nachal, obuslovlivayushchikh narodnoe blagodenstvie. Razmyshlenie o prirode natsional'nogo dokhoda. - M., 2008.
 • Ekonomika truda: (sotsial'no-trudovye otnosheniya) / Pod red. N.A. Volginoi, Yu.G. Olegova. - M., 2003.

Views

Abstract - 379

PDF (Russian) - 90


Copyright (c) 2011 Lebedev