Intercultural Communication in the Light of Polish and Russian Verbal Etiquette

Cover Page

Cite item

Abstract

The question of effectiveness of intercultural dialogue is directly connected with the question of fortunateness of communication. Hence the need to have knowledge of the norms of linguistic behavior which are binding in a given culture. The aim of this article is to analyze Polish and Russian forms of address, greetings and farewells, as well as typical acts of communication, such as requests, thanks, or the ritual of making apologies. The use of appropriate, conventionalized forms of verbal etiquette is a basic condition of the fortunateness of acts of communication.

About the authors

Joanna Korzeniewska-Berczyńska

WSZECHICA POLSKA University in Warsaw

Email: joanna.k.b@wp.pl
Department of Russian Language

References

  1. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. Изд. 2. М., 1997. С. 9 и др.
  2. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. Изд. Языки славянских культур. М., 2009. С. 81-82.
  3. Rotfeld A.D., Torkunow A.W. Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 2010.
  4. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963 / Под ред. В.П. Руднева // Словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 1999. С. 84 (о диалогическом слове).
  5. Marcjanik M. Grzeczność w komunikacji językowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007. C. 47.
  6. Masłowska E. Proszę, dziękuję, przepraszam. „Język a kultura. Tom 6. Polska etykieta językowa”. Изд. Wiedza o kulturze. Ред. Janusz Anusiewicz i Małgorzata Marcjanik. C. 81.
  7. Kominek A. Funkcje grzecznościowe proszę we współczesnej polszczyźnie. „Język a kultura..”. C. 93.
  8. Ларина Т.В. Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах. М.: Изд. Российского университета дружбы народов, 2003.
  9. Pease A. Jezyk ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów. Warszawa: Изд. Gemini, 1992. C. 25-32.
  10. Tomiczek E. Z badań nad istotą grzeczności językowej // „Język a kultura. T. 6. C. 15-25.

Copyright (c) 2014 Коженевска-Берчинска И.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies