Cyber treats of digital society and their prevention in the context of victimological activities

Cover Page

Cite item

Abstract

Problem and goal. The article discusses the victimological signs of crimes in the field of using information technology and cyber threats in the context of digitalization of modern society. The relevance of scientific and methodological research in the field of pedagogy on the problems of preparation for the implementation of victimological activities is emphasized. Methodology. The study is based on the analysis of major challenges of digital society and the internal logic of the development of applied victimology, which is mainly concerned with preventing victimization amid the threats to modern society. Results. Based on the analysis, the study lists and describes the types of existing cyber threats depending on the object of the attack, as well as legislative acts that define information security and cybersecurity. It is noted not only the relevance of considering new threats to the information society, which cause the need for the development of information security and cybersecurity as independent scientific areas of informatics and partly applied victimology, but also the development of terminology and criteria in this area, as well as the formation of professional competence in the education system of modern specialists in the field of professional victimological knowledge aimed at preventing cybercrime. Conclusion. To prevent cybercrimes and to ensure cybersecurity, victimological activities, a special component in the professional activities of modern subjects of different levels, should be developed and carried out.

About the authors

Natalia I. Ryzhova

Institute of Education Management of the Russian Academy of Education

Author for correspondence.
Email: nata-rizhova@mail.ru

doctor of pedagogical sciences, full professor, chief research officer of the center for informatization of education

16 Zhukovskogo St, Moscow, 119121, Russian Federation

Olga N. Gromova

Saint Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Email: oritus@yandex.ru

candidate of law, associate professor, head of the department of branches of law

15 Fuchika St, Saint Petersburg, 192236, Russian Federation

References

 1. Beshenkov SA, Mindzaeva EV, Shutikova MI. Informacionnaya bezopasnost’ v kontekste vyzovov cifrovogo sociuma [Information security in the context of the challenges of the digital society]. Chelovek i obrazovanie [Man and education]. 2018;2(55):55–61.
 2. Beshenkov SA, Shutikova MI, Ryzhova NI. Formirovanie soderzhanija kursa informatiki v kontekste obespechenija informacionnoj bezopasnosti lichnosti [The formation of course content of computer science in the context of ensuring personal information security]. Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Informatization in Education. 2019;16(2):128–137.
 3. Grinshkun VV. Osobennosti podgotovki uchiteley v sfere informatizatsii obrazovaniya [Features of teacher training in the field of informatization of education]. Informatika i obrazovaniye [Computer Science and Education]. 2011;5(223):68–72.
 4. Karabanova OA, Molchanov SV. Riski negativnogo vozdejstviya informacionnoj produkcii na psixicheskoe razvitie i povedenie detej i podrostkov [Risks of negative impact of information products on mental development and behavior of children and adolescents]. Nacionalnyj psixologicheskij zhurnal [National Psychological Journal]. 2018;3(31):37–46.
 5. Kozlova EB. Profilaktika deformatsiy lichnosti v informatsionnoy i virtual'noy srede [Prevention of personality deformations in the information and virtual environment]. Nauchnyye trudy Kaluzhskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K.E. Tsiolkovskogo [Scientific works of Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky]: materials of reports of psychological and pedagogical sections of the regional university scientific and practical conference (p. 431). Kaluga; 2018.
 6. Litvinenko MV. Informacionnaya bezopasnost i reformy v sfere obrazovaniya [Information security and educational reforms]. Prilozhenie k zhurnalu Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotosemka [Appendix to the journal Izvestiya vuzov. Geodesy and aerial photography]. 2009;(2–1):194–197.
 7. Lubkov AV, Karakozov SD, Ryzhova NI. Tendencii razvitiya sovremennogo obrazovaniya v usloviyah stanovleniya cifrovoi ekonomiki [Trends in the development of modern education in the conditions of the digital economy]. Informatizaciya obrazovaniya: teoriya i praktika [Informatization of education: theory and practice]: materials of the international scientific and practical conference (pp. 41–47). Omsk: OmGPU Publ.; 2017.
 8. Karakozov SD, Ryzhova NI. Information and education systems in the context of digitalization of education. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2020;12(9):1635–1647. http://doi. org/0.17516/1997–1370–0485
 9. Federalnyj zakon ot 26.07.2017 No. 187-FZ “O bezopasnosti kriticheskoj informacionnoj infrastruktury Rossijskoj Federacii” [Federal Law of July 26, 2017, No. 187-FZ “On the Security of Critical Information Infrastructure of the Russian Federation”]. Rossijskaya gazeta [Russian newspaper]. 2017, July 31. No. 167.
 10. Problemy kiberbezopasnosti v Rossii i puti ix resheniya [Cybersecurity problems in Russia and ways to solve them]. Garant.ru. Available from: https://www.garant.ru/ article/520694/ (accessed: 20.03.2020).
 11. Bolee 70 % detej v krupnyx gorodax igrayut na planshetax i smartfonax [More than 70% of children in major cities play on tablets and smartphones]. Available from: https://life.ru/p/943048/ (accessed: 20.03.2020).
 12. Kriterii ocenki sostoyaniya informacionnoj bezopasnosti detej i podrostkov [Criteria for Assessing the State of Child and Adolescent Information Security]. Available from: https://rkn.gov.ru/docs/Razdel_5.pdf (accessed: 20.03.2020).
 13. Markov AS, Cirlov VL. Rukovodyashhie ukazaniya po kiberbezopasnosti v kontekste ISO 27032 [Guidelines for cybersecurity in the context of ISO 27032]. Voprosy kiberbezopasnosti [Cybersecurity issues]. 2014;1(2):28–35.
 14. Cirlov VL. Pravovye osnovy kiberbezopasnosti Rossijskoj Federacii [Legal basis for cybersecurity in the Russian Federation]. Available from: https://cyberleninka.ru/article/ n/pravovye-osnovy-kiberbezopasnosti-rossiyskoy-federatsii-1/viewer (accessed: 14.04.2020).
 15. Ukaz Prezidenta RF ot 05.12.2016 No. 646 “Ob utverzhdenii Doktriny informacionnoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii” [Decree of the President of the Russian Federation of December 5, 2016, No. 646 “On approval of the Doctrine of Information Security of the Russian Federation”]. Sobranie zakonodatelstva RF [Collection of the legislation of the Russian Federation. December 12, 2016. No. 50. St. 7074.
 16. Proekt Koncepcii Strategii kiberbezopasnosti Rossijskoj Federacii [Draft Concept of the Cyber Security Strategy of the Russian Federation]. Available from: http://council.gov.ru/ media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf. (accessed: 20.03.2020).
 17. Chugunova KYu. Informacionnoe oruzhie kak ugroza nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii [Information weapons as a threat to the national security of the Russian Federation]. Aktual'nye problemy rossijskogo prava [Current problems of Russian law]. 2015;(7):59–64.
 18. Prognoz nauchno-texnologicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda (utv. Pravitelstvom RF) [Forecast of the scientific and technological development of the Russian Federation for the period until 2030 (approved by the Government of the Russian Federation)]. ConcultantPlus. Available from: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_157978/ (accessed: 20.03.2020).
 19. Bovt OB, Semenova EV. Issledovanie kiberviktimnogo povedeniya molodezhi i napravleniya obespecheniya kiberbezopasosti [The study cybervictims behaviour of young people and directions of cybersecurity]. Upravlenie v uslovijah global'nyh mirovyh transformacij: jekonomika, politika, pravo [Management in the conditions of the global world transformations: economics, politics, law]: scientific and practical conference (pp. 466–468). Sevastopol: Ribest Publ.; 2019.
 20. Chusavitina GN, Zerkina NN. Profilaktika kiberekstremizma v sisteme sovremennoj vysshej shkoly kak socialnaya problema [Prevention of kiberekstremizma in the modern system of higher school as a social problem]. Mir nauki. Sociologiya, filologiya, kulturologiya [World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies]. 2016;(1):2.
 21. Karpova DN. Internet-kommunikaciya: novye vyzovy dlya molodezhi [Internet communication: new challenges for the youth]. Vestnik MGIMO Universiteta [MGIMO Review of International Relations]. 2013;5(32):208–212.
 22. Gromova ON. Viktimologicheskaya deyatel'nost' kak osnova professional'noy viktimologicheskoy kompetentnosti budushchego spetsialista dlya ekonomicheskoy sfery [Victim activity as the basis of the professional victimization of competence of the future specialist in the economic realm]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. 2015;(3):452.
 23. Ryzhova NI, Gromova ON. Aktual'nost' viktimologicheskoj deyatel'nosti sub"ektov uchebnovospitatel'nogo processa kak sostavlyayushchaya obespecheniya bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti detej v sovremennom sociume [Relevance of victimological activity of subjects of the educational process as a component of ensuring the safety of children's life in modern society]. Organizacionno-pravovoe regulirovanie bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti v sovremennom mire [Organizational and legal regulation of life safety in the modern world]: materials of the II International scientific and practical conference (pp. 40–46). Saint Petersburg; 2018.
 24. Ryzhova NI, Gromova ON, Bashmakova NI. Mediatsiya kak aktual'naya sostavlyayushchaya viktimologicheskoy deyatel'nosti sovremennogo spetsialista v usloviyakh vyzovov sovremennosti [Mediation as an Important Component of Victimological Activity of Modern Specialist in Conditions of Today’s Challenges]. Voprosy sovremennoj nauki i praktiki. Universitet imeni V.I. Vernadskogo [Problems of Contemporary Science and Practice. Vernadsky University]. 2017;4(66):181–193.
 25. Gromova ON. Viktimologicheskaya deyatel'nost' kak sostavlyayushchaya professional'nopravovoy deyatel'nosti spetsialistov po obespecheniyu ekonomicheskoy bezopasnosti sub"yektov malogo i srednego biznesa [Victimological activity as a component of the professional legal activity of specialists in ensuring the economic security of small and medium-sized businesses]. Mir nauki, kultury, obrazovaniya [The world of science, culture and education]. 2015;3(52):34–39.
 26. Gromova ON, Ryzhova NI. Viktimologicheskaya profilaktika i zashhita kak osnova professionalnoj viktimologicheskoj podgotovki specialistov dlya novoj ekonomiki [Victimological prevention and protection as a basis for professional victimological training for the new economy]. Mir nauki, kultury, obrazovaniya [The world of science, culture and education]. 2015;1(50):8–13.
 27. Gromova ON, Ryzhova NI. Kriterii professionalnoj gotovnosti specialista ekonomicheskoj sfery k viktimologicheskoj deyatelnosti [Criteria of professional readiness of the expert economic sphere to victim activity]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. 2016;(6):480.

Copyright (c) 2020 Ryzhova N.I., Gromova O.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies