Model for training of masters in pedagogical education for activity in virtual social and educational environment based on development of digital competences

Abstract

Problem and objective. The article provides theoretical basis for model for forming of readiness of future teachers to activity in virtual social and educational environment based on development of their digital competences. Analysis of types of activities of a future teaches listed in the Federal State Educational Standards (3++) for Higher Education and areas for application of their digital competences reveals their interconnection and provides opportunities for development of digital competences of a future teacher in the framework of suggested master’s program build up based on the analysis of approximate profile of teacher’s digital competences. Methodology. The research is based on the analysis of digital competences of a teacher and the logic for build-up of subject training of future teaches at master’s level for their successful and effective professional activity in the conditions of virtual social and educational environment based on development of their digital competences. Results. The research analyzes the content of basic digital competences of a teacher; suggests a model for development of professional readiness of a future teacher to activity in a virtual social and educational environment based on development of digital competences; formulates basic content for master’s program “Digital Technologies and Network Interaction in Education”, “Pedagogical Education”, “Professional Education”, “Additional Education” based on development of digital competences of a future teacher in the framework of his professional training in an institution of higher education; formulates basic content of training in the framework of suggested disciplines of master’s program. Conclusion. It is shown that for the improvement of effectiveness of teachers’ activity in the contemporary conditions of society digitalization and development of virtual social and educational environment it is necessary to include subject disciplines aimed at development of their digital competences on a special level into the process of their professional training.

About the authors

Natalya Yu. Koroleva

Murmansk Arctic State University

Author for correspondence.
Email: koroleva.nu@gmail.com

candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of mathematics, physics and information technology

15 Kapitana Egorova St, Murmansk, 183000, Russian Federation

References

 1. Robert IV. Razvitie ponyatijnogo apparata pedagogiki: cifrovye informacionnye tekhnologii obrazovaniya [The development of the conceptual apparatus of pedagogy: digital information technologies of education]. Pedagogicheskaya informatika [Pedagogical informatics]. 2019;1:108–121.
 2. Strategiya razvitiya informacionnogo obshchestva v RF na 2017–2030 gg. [Development Strategy of the Information Society in the Russian Federation for 2017–2030]: Approved by Presidential Decree of May 9, 2017, No. 203. Available from: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (accessed: 06.02.2020).
 3. Uvarov AYu, Karakozov SD, Ryzhova NI. Na puti k modeli cifrovoj shkoly [On the way to the digital school model]. Informatika i obrazovanie [Informatics and Education]. 2018;7(296):4–15.
 4. Karakozov SD, Ryzhova NI. Information and education systems in the context of digitalization of education. Journal of the Siberian Federal University. 2019;12(9):1635–1647.
 5. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator. United Nations, UNESCO Institute for statistics; 2018. Available from: http://uis.unesco.org/sites/default/ files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf (accessed: 06.02.2020).
 6. Ajmaletdinov TA, Bajmuratova LR, Zajceva OA, Imaeva GR, Spiridonova LV. Cifrovaya gramotnost' rossijskih pedagogov. Gotovnost' k ispol'zovaniyu cifrovyh technologij v uchebnom processe. Otchet Analiticheskogo centra NAFI [Digital literacy of Russian educators. Willingness to use digital technologies in the educational process. Report of the analytical center NAFI]. Moscow: NAFI Publ.; 2019.
 7. Kozlova NSh. Cifrovye tekhnologii v obrazovanii [Digital technologies in education]. Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin of Maykop State Technological University]. 2019;1(40):83–91.
 8. Karakozov SD, Ryzhova NI, Uvarov AYu. Usloviya rezul'tativnosti sistemnoj transformacii uchebnogo processa na osnove IKT v obrazovatel'nom uchrezhdenii [Conditions for the effectiveness of the systemic transformation of the educational process based on ICT in an educational institution]. Innovacionnye tekhnologii v mediaobrazovanii [Innovative technologies in media education]: materials of the II International scientific and practical conference (pp. 227–235). Saint Petersburg: SPbGUKiT Publ.; 2018.
 9. Kramarenko NS, Kvashin AYu. Psihologicheskie i organizacionnye aspekty vvedeniya cifrovogo obrazovaniya, ili kak vnedrenie innovacij ne prevratit' v “cifrovoj kolhoz” [Psychological and organizational aspects of the introduction of digital education, or how to introduce innovations cannot be turned into a “digital collective farm”]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta [Bulletin of Moscow State Regional University]. 2017;(4):1–16.
 10. Markova AK. Psihologiya professionalizma [The psychology of professionalism]. Moscow; 1996.
 11. Kroksmark T. Prepodavatel'skaya kompetentnost' v cifrovom vremeni [Teaching competency in digital time]. Obrazovatel'nyj zapros [Educational request]. 2015;6(1). Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v6.24013 (accessed: 02.02.2020).
 12. Onalbek ZK, Grinshkun VV, Omarov BS, Abuseytov BZ, Makhanbet ET, Kendzhaeva BB. The main systems and types of forming of future teacher-trainers' professional competence. Life Science Journal. 2013;10(4):2397–2400.
 13. Redeker K. Evropejskie ramki cifrovoj kompetentnosti pedagogov: DigCompEdu [The European Framework for Digital Competency of Educators: DigCompEdu]. Brussels: Ob"edinennyj issledovatel'skij centr Evropejskogo Soyuza; 2017. Available from: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_en-2017-10-09.pdf (accessed: 02.02.2020).
 14. Potemkina TV. Zarubezhnyj opyt razrabotki profilya cifrovyh kompetencij uchitelya [Foreign experience in developing a profile of digital teacher competencies]. Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-razrabotki-profilya-tsifrovyhkompetentsiy-uchitelya (accessed: 06.02.2020).
 15. Koroleva NYu, Lavruhin VA. Model' soderzhaniya obucheniya vzaimodejstviyu v virtual'noj social'no-obrazovatel'noj srede pol'zovatelej razlichnyh kategorij [The model of the content of teaching interaction in the virtual socio-educational environment of users of various categories]. Prepodavatel' XXI vek [Lecturer XXI century]. 2016;4–1:128–141.
 16. Koroleva NYu, Ryzhova NI. Proektirovanie soderzhaniya obucheniya pol'zovatelej razlichnyh kategorij vzaimodejstviyu v virtual'noj social'no-obrazovatel'noj srede [Designing the content of teaching users of various categories of interaction in a virtual socioeducational environment]. Problemy sovremennogo obrazovaniya [Problems of modern education]. 2016;(2):36–43.
 17. Koroleva NYu, Ryzhova NI, Trubina II. Formirovanie virtual'noj social'no-obrazovatel'noj sredy uchebnogo zavedeniya kak uslovie povysheniya rezul'tativnosti obrazovatel'nogo processa [The formation of the virtual socio-educational environment of an educational institution as a condition for increasing the effectiveness of the educational process]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [World of Science, Culture, Education]. 2018;6(73):109–112.
 18. Grinshkun VV, Krasnova GA. Razvitiye obrazovaniya v epokhu chetvertoy promyshlennoy revolyutsii [The development of education in the era of the fourth industrial revolution]. Informatika i obrazovaniye [Informatics and Education]. 2017;1(280):42–45.
 19. Polat ES. (Ed.). Novye pedagogicheskie i informacionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya [New pedagogical and information technologies in the education system]: textbook. Moscow: Akademiya Publ.; 2001.
 20. Kozyrev VA, Radionova NF. (Eds.). Kompetentnostnyj podhod v pedagogicheskom obrazovanii [Competency-based approach in teacher education]: collective monograph. Saint Petersburg: RGPU imeni A.I. Gercena Publ.; 2004.
 21. Beshenkov SA, Shutikova MI, Ryzhova NI. Formirovanie soderzhaniya kursa informatiki v kontekste obespecheniya informacionnoj bezopasnosti lichnosti [Formation of the content of the course of computer science in the context of ensuring information security of a person]. Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Informatization in Education. 2019;16(2):128–137.
 22. Karakozov SD, Ryzhova NI. Teoriya razvitiya i praktika realizacii soderzhaniya obucheniya v oblasti informacionno-obrazovatel'nyh system [Development Theory and Practice of Implementing Learning Content in the Field of Information and Educational Systems]: monograph. Moscow: MPGU Publ.; 2017.

Copyright (c) 2020 Koroleva N.Y.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies