The concept of transformation and inverted electronic textbooks

Cover Page

Cite item

Abstract

Problem and goal. Despite a significant amount of work on the creation of electronic textbooks, interest in them does not wane. Currently, when developing them, it becomes necessary to take into account the features of the Z generation. The purpose of the study is a didactic analysis and description of the concept of transformer books and an inverted textbook. Methodology. The idea of creating such intellectual teaching aids is associated with the use of mental schemes of the subject area, hidden psychoanalysis of the perception type of the learner and the question-task form of training. The textbooks being designed provide for a change in the learning strategy (from the paradigm “accumulating knowledge to solve problems” to the paradigm “solving problems by mastering the necessary knowledge”). In this case, the educational model of the white box is used, which allows visualizing the dynamics of the acquisition by student the knowledge of the subject area. Results. A procedure for developing inverted textbooks and transformer books is proposed. Prototypes of such electronic tools when used in a real educational process have shown their high effectiveness in self-educational activities of students. Conclusion. The use of transformational and inverted electronic textbooks allows not only to automate the learning process without real contact with the teacher, but also contributes to a significant increase in the motivation of modern students to self-study. The materials of the article are of practical value for developers of e-learning tools, as well as teachers who prefer to use innovative teaching methods.

About the authors

Nikolay I. Pak

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev; Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Author for correspondence.
Email: koliapak@yandex.ru

doctor of pedagogical sciences, full professor, head of the department of informatics and information technology in education

89 Ady Lebedevoi St, Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation; 13 Dostyk Ave, Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan

Ekaterina G. Potupchik

Gymnasium No. 9 in Krasnoyarsk

Email: e-katerina-gp@mail.ru

computer science teacher

13 Mechnikova St, Krasnoyarsk, 660001, Russian Federation

Lyudmila B. Khegay

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev

Email: hegail@yandex.ru

candidate of pedagogical sciences, associate professor, associate professor of the department of informatics and information technologies in education

89 Ady Lebedevoi St, Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation

References

 1. Andreeva NM, Pak NI. O roli dorozhnyh kart pri elektronnom obuchenii informatike studentov klassicheskih universitetov [On the role of road maps in e-learning informatics for students of classical universities]. Otkrytoe obrazovanie [Open education]. 2015;(3): 101–109.
 2. Asaulenko EV. Analiz processa razvitiya metodov kontrolya znanij s pozicii teorii chyornogo yashchika [Analysis of the process of development of knowledge control methods from the position of the black box theory]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in Russia]. 2016;(5):41–46.
 3. Bazhenova IV, Pak NI. Razrabotka elektronnogo uchebnika-transformera pri obuchenii programmirovaniyu na osnove samopoznavatel'noj deyatel'nosti studenta [Development of an electronic textbook-transformer for teaching programming based on the student's self-awareness activity]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija: Informatika i informatizacija obrazovanija [Bulletin of the Moscow City Pedago- gical University. Series: Informatics and Informatization of Education]. 2019;1(47):20–28.
 4. Bojkov EV. Metodika samostoyatel'nogo obucheniya studentov informatike s pomoshch'yu ob"ektno-orientirovannyh elektronnyh uchebnikov [Methods of independent training of students in computer science using object-oriented electronic textbooks]: abstract of the dissertation of the candidate of pedagogical sciences. Krasnoyarsk; 2012.
 5. Vajnshtejn YuV, Cibul'skij GM, Noskov MV. Razrabotka adaptivnyh elektronnyh obuchayushchih kursov v vuze [Development of adaptive electronic training courses in higher education]. Informatizaciya obrazovaniya: teoriya i praktika: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya [Informatization of education: theory and practice: International scientific and practical conference]: collection of scientific papers (p. 27–31). Omsk: OmGPU Publ.; 2017.
 6. Velichkovskij BM. Kognitivnaya nauka. Osnovy psihologii poznaniya [Cognitive science. Fundamentals of the psychology of knowledge] (vol. 1). Moscow: Akademiya Publ.; 2006.
 7. Grinshkun AV. Tekhnologiya dopolnennoj real'nosti kak ob"ekt izucheniya i sredstvo obucheniya v kurse informatiki osnovnoj shkoly [Technology of augmented reality as an object of study and a means of learning in the course of computer science of the main school]: dissertation of the candidate of pedagogical sciences. Moscow; 2018.
 8. Grinshkun VV, Remorenko IM. Frontiry “Moskovskoj elektronnoj shkoly” [Frontiers of «The Moscow E-Schools»]. Informatika i obrazovanie [Informatics and education]. 2017;7(286):3–8.
 9. Doroshenko EG, Pak NI, Rukosueva NV, Hegaj LB. Mental'nyj uchebnik po informatike: na puti k obshchestvu razuma [Mental textbook on computer science: on the way to the society of reason]. Rossijsko-korejskaya nauchnaya konferenciya [Russian-Korean scientific conference]: collection of scientific papers (p. 77–79). Novosibirsk; 2013.
 10. Doroshenko EG, Pak NI, Rukosueva NV, Hegaj LB. O tekhnologii razrabotki mental'nyh uchebnikov [On the technology of developing mental textbooks]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University]. 2013;12(140):145–151.
 11. Egides AP, Egides EM. Labirinty myshleniya, ili uchenymi ne rozhdayutsya [Mazes of thinking, or scientists are not born]. Moscow: AST-Press Kniga Publ.; 2004.
 12. Kolesnik V. Mental'nye karty [Mental maps]. Available from: http://kolesnik.ru/2005/ mindmapping (accessed: 19.01.2019).
 13. Markelova OV. Psihologo-pedagogicheskie osobennosti izucheniya informatiki v kolledzhe [Psychological and pedagogical features of studying computer science in college]. Pedagogicheskaya informatika [Pedagogical Informatics]. 2019;(1):75–81.
 14. Miroshkina MR. Cifrovoe pokolenie. Portret v kontekste pedagogicheskogo professional'nogo obrazovaniya [Digital generation. Portrait in the context of pedagogical professional education]. Social'naya pedagogika v Rossii [Social pedagogy in Russia]. 2018;(3):31–44.
 15. Nazarov VN. Filosofiya v voprosah i otvetah [Philosophy in questions and answers]: textbook. Gardariki Publ.; 2004.
 16. Pak NI. Ekspertnye sistemy na osnove mental'noj skhemy [Expert systems based on the mental scheme]. Rossijsko-korejskaya nauchnaya konferenciya [Russian-Korean scientific conference]: collection of conference reports (p. 233–235). Ekaterinburg; 2014.
 17. Pak NI, Stepanova TA. Koncepciya transformacionnogo podhoda k obucheniyu [Concept of a transformational approach to learning]. Informatizaciya obrazovaniya i metodika elekt- ronnogo obucheniya [Informatization of education and methods of e-learning]: proce- edings of the 3rd International Scientific Conference (p. 272–278). Krasnoyarsk; 2019.
 18. Pak NI, Hegaj LB. Predstavlenie trekhmernogo teksta s pomoshch'yu gipertekstovoj tekhnologii [Representation of a three-dimensional text using hypertext technology]. Otkrytoe obrazovanie [Open education]. 2010;(4):48–54.
 19. Titova EI, Chaprasova AV. O sozdanii elektronnogo uchebnika [The development of an electronic textbook]. Molodoj uchenyj [Young scientist]. 2015;(3):855–856.
 20. Hegaj LB. Mental'nyj uchebnik v roli elektronnogo uchitelya [Mental textbook as an electronic teacher]. Rossijsko-korejskaya nauchnaya konferenciya [Russian-Korean scientific conference]: abstracts of papers (p. 137–139). Ekaterinburg; 2014.
 21. Shabat GB. “Zhivaya matematika” i matematicheskij eksperiment [“Live mathematics” and mathematical experiment]. Voprosy obrazovaniya [Questions of education]. 2005; (3):156–165
 22. Shatalov VF, Shejman VM, Hait AM. Opornye konspekty po kinematike i dinamike: iz opyta raboty [Supporting notes on kinematics and dynamics: from experience]: a book for the teacher. Moscow: Prosveshchenie Publ.; 1989.
 23. Crumly C. Pedagogies for Student-Centered Learning: Online and On-Ground. Minneapolis: Fortress Press; 2014.
 24. Weimer M. Learner-centered teaching: Five key changes to practice. San Francisco: Jossey-Bass/Wiley; 2002.

Copyright (c) 2020 Pak N.I., Potupchik E.G., Khegay L.B.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies