INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL INFORMATICS COURSE IN THE CONTEXT OF THE STRENGTHENING OF EDUCATION

Cover Page

Cite item

Abstract

Problem and goal. The article deals with the historical aspects of teaching information technology in a school course of computer science, approaches to teaching information technology in the conditions of the fundamentalization of General education, the problems of teaching information technology to schoolchildren. The aim is to determine the possibility of development of the methodical system of information technology training in the context of the fundamentalization of education, the consideration of information technology as a content-methodical line and as a section of the General course of Informatics, the description of the stages of the organization of training in information technology students. Methodology. The scientific and methodical literature in the field of Informatics is studied, the analysis of educational programs on Informatics and methods of teaching Informatics is carried out, the analysis of school textbooks and teaching AIDS, educational and methodical support of the educational process in Informatics is made; the generalization and systematization of own experience of teaching Informatics and methods of teaching Informatics, including information technologies is made. Results. It is revealed that the training of students in information technology, the rational use of their tools to solve educational and practical problems can purposefully form the information culture of students, so necessary for life in modern society. It is proved that the process of teaching information technologies in the framework of General education course of Informatics is advisable to build, based on the principles of the fundamentalization of education (science, invariance and universality, consistency and integrity, continuity and continuity, integration, etc.), on the basis of system-activity approach. Conclusion. The results of the study allowed to conclude that it is necessary to apply the fundamental and system-activity approaches to the implementation of the content-methodical line “Information technology” and the relevant section in the General course of Informatics.

About the authors

Irina Vital’evna Levchenko

Moscow city pedagogical university

Author for correspondence.
Email: ira-lev@yandex.ru

doctor of pedagogical sciences, full professor, professor of the department of informatics and applied mathematics of the Moscow city pedagogical University

29, Sheremetyevskaya str., Moscow, 127521, Russian Federation

References

 1. Grigor’ev S.G., Grinshkun V.V., Levchenko I.V., Zaslavskaya O.Yu. Realizaciya razvivayushchego potenciala obucheniya informatike v usloviyah vnedreniya gosudarstvennyh obrazovatel’nyh standartov vtorogo pokoleniya [Realization of educational potential of teaching science in the context of implementation of the state educational standards of the second generation]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2010. No. 1. Pp. 13— 26.
 2. Grigor’ev S.G., Grinshkun V.V., Levchenko I.V., Zaslavskaya O.YU. Proekt primernoj programmy po informatike dlya osnovnoj shkoly [Project of the approximate program on Informatics for the basic school.]. Informatika i obrazovanie [Informatics and education]. 2011. No. 9. Pp. 2—11.
 3. Grinshkun V.V., Levchenko I.V. Razvitie informatiki kak fundamental’noj estestvennoj nauki [The development of Informatics as a fundamental science]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Moscow city pedagogical university. “Informatics and Informatization of Education” series]. 2008. No. 13. Pp. 5—14.
 4. Grinshkun V.V., Levchenko I.V. SHkol’naya informatika v kontekste fundamentalizacii obrazovaniya [School Informatics in the context of the strengthening of education]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2009. No. 1. Pp. 55— 64.
 5. Grinshkun V.V., Levchenko I.V. Osobennosti fundamentalizacii obrazovaniya na sovremennom ehtape ego razvitiya [Features of fundamentalization of education on the modern stage of its development]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2011. No. 1. Pp. 5—11.
 6. Grinshkun A.V., Levchenko I.V. Vozmozhnye podhody k sozdaniyu i ispol’zovaniyu vizual’nyh sredstv obucheniya informatike s pomoshch’yu tekhnologii dopolnennoj real’nosti v osnovnoj shkole [Possible approaches to creating and using visual means of teaching science using augmented reality technology in the primary school]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2017. Vol. 14. No. 3. Pp. 267—272.
 7. Kartashova L.I., Levchenko I.V. Ispol’zovanie mezhpredmetnyh svyazej informatiki dlya razvitiya poznavatel’noj motivacii starsheklassnikov [The use of intersubject communications of computer science for the development of the cognitive motivation of students]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2010. No. 1. Pp. 35—40.
 8. Kartashova L.I., Levchenko I.V. Metodika obucheniya informacionnym tekhnologiyam uchashchihsya osnovnoj shkoly v usloviyah fundamentalizacii obrazovaniya [Methodology of information technology training of students of basic school in the conditions of fundamentalization of education]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Moscow city pedagogical university. “Informatics and Informatization of Education” series]. 2014. No. 2 (28). Pp. 25—33.
 9. Kuznecov A.A., Grigor’ev S.G., Grinshkun V.V., Zaslavskaya O.Yu., Levchenko I.V. Soderzhanie obucheniya informatike v osnovnoj shkole: na puti k fundamentalizacii [The content of teaching Informatics in the primary school: towards a refinement]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2010. No. 4. Pp. 5—17.
 10. Levchenko I.V. Formirovanie invariantnogo soderzhaniya shkol’nogo kursa informatiki kak ehlementa fundamental’noj metodicheskoj podgotovki uchitelej informatiki [Formation of invariant content of the school course of Informatics as an element of the fundamental of the methodological training of Informatics teachers]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2009. No. 3. Pp. 61—64.
 11. Levchenko I.V. Metodicheskie osobennosti obucheniya informacionnym tekhnologiyam uchashchihsya osnovnoj shkoly [Methodical features of training in information technologies of pupils of the basic school]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija «Informatizacija obrazovanija» [Bulletin of the Russian university of friendship of the people. “Education Informatization” series]. 2012. No. 1. Pp. 23—28.
 12. Osnovy obshchej teorii i metodiki obucheniya informatike [Fundamentals of General theory and methodology of teaching computer science]: uchebnoe posobie / pod red. A.A. Kuznecova. M.: BINOM. Laboratoriya znanij, 2013. 207 p.

Copyright (c) 2018 Levchenko I.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies