Osobennosti modernizatsii v Rossii: proshloe i nastoyashchee: K itogam KhV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh (Moskva, RUDN, 17 aprelya 2013 g.)

Cover Page

AbstractVladimir Matveevich Koz'menko

Email: v.kozmenko@gmail.com

Elena Valentinovna Lin'kova

Email: e.v.linkova@yandex.ru

Views

Abstract - 4442

PDF (Russian) - 21


Copyright (c) 2013 Козьменко В.М., Линькова Е.В.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.