Osobennosti modernizatsii v Rossii: proshloe i nastoyashchee: K itogam KhV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh (Moskva, RUDN, 17 aprelya 2013 g.) - PDF (Russian)


Copyright (c) 2013 Козьменко В.М., Линькова Е.В.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies