ESG and Sustainability of Industrial Enterprise Development: Integrated Assessment Methodology

Cover Page

Cite item

Abstract

The article provides the assessment of the sustainability of an industrial enterprise based on the concept of the global economic trend of ESG development. The authors propose classification of subspecies of enterprise sustainability and evaluate the indicator of the level of interaction with the institutions of state power. The article considers the influence of GR activity on the sustainable development of an industrial enterprise in contemporary reality. The authors conclude about the main characteristics of the activity of the GR structure in the management of an industrial enterprise and the place of GR management in the system of organizational and managerial activity of the enterprise.

About the authors

Vadim V. Volkov

South Ural State University

Author for correspondence.
Email: green.abc@ya.ru
Senior Inspector of the Department of Extracurricular Educational Work 76 Lenina Ave., Chelyabinsk, Russian Federation, 454080

Sergei Yu. Belokonev

Financial University under the Government of the Russian Federation

Email: SYUBelokonev@fa.ru
ORCID iD: 0000-0002-8028-7421

PhD in Political Science, Scientific Director of the Faculty of Social Sciences and Mass Communications

49/2 Leningradsky Ave., Moscow, Russian Federation, 125167

References

 1. Efimova O.V. Postroenie sistemy pokazatelei dlya otsenki i monitoringa ustoichivogo razvitiya khozyaistvuyushchikh sub”ektov [Building a System of Indicators for Assessing and Monitoring the Sustainable Development of Economic Entities]. Innovatsionnoe razvitie ekonomiki. 2014;4(21):42–46 (In Russ.).
 2. Agaragimov M.M.R. Ispol’zovanie metoda glavnykh komponent v postroenii integral’nogo pokazatelya ustoichivogo razvitiya sistemy (na primere goroda) [The Use of the Principal Components Method in the Construction of an Integral Indicator of the Sustainable Development of the System (on the Example of a City). Sovremennye problemy, perspektivy i innovatsionnye tendentsii razvitiya agrarnoi nauki : mezhdunarodnaya nauchnoprakticheskaya konferentsiya posvyashchennaya 85-letiyu so dnya rozhdeniyachlenakorrespondenta RASKhN, d.v.n., professora M.M. Dzhambulatova, Makhachkala, 25–26 noyabrya 2010 goda [Contemporary Problems, Prospects and Innovative Trends in the Development of Agricultural Science : International scientific and practical conference dedicated to the 85th anniversary of the birth of corresponding member of RAS, Doctor of Economics, Professor M.M. Dzhambulatov, Makhachkala, November 25–26, 2010]. Makhachkala: IP “Magomedaliev S.A.”; 2010:11–16 (In Russ.).
 3. Bibnev M.V. Vnedrenie sbalansirovannoi sistemy finansovykh pokazatelei kak zalog ustoichivogo razvitiya predpriyatiya [Introduction of a Balanced System of Financial Indicators as a Guarantee of Sustainable Development of the Enterprise]. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika. 2006;23(80):33–37 (In Russ.).
 4. Dolganova A.G. Sbalansirovannaya sistema pokazatelei i formirovanie strategii ustoichivogo razvitiya organizatsii [Balanced Scorecard and the Formation of a Strategy for Sustainable Development of the Organization]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki. 2018;10(27):318–320 (In Russ.).
 5. Tolikova E.E. Pokazateli ustoichivogo razvitiya obrazovatel’noi uslugi [Indicators of Sustainable Development of Educational Services]. Vestnik Rossiiskoi tamozhennoi akademii. 2020;1(50):102–107 (In Russ.).
 6. Tekhnologii i kompetentsii PR & GR v usloviyakh tsifrovoi ekonomiki [Technologies and Competencies of PR & GR in the Digital Economy]. S.A. Antonovich, S.Yu. Belokonev, E.V. Brodovskaya [et al.]. Moscow: KnoRus Company; 2018. 260 p. (In Russ.).
 7. Kail Ya.Ya., Ignatova T.V., Epinina V.S. Coordination of the Institute of GR-management in the System of Sustainable Economic Development. 2019;11(2):1–11 (In Russ.).
 8. Filatov V.V. GR-menedzhment predpriyatii malogo i srednego biznesa [GR-management of Small and Medium-sized Businesses]. Novaya nauka v novom mire: filosofskoe, sotsial’noekonomicheskoe, kul’turologicheskoe osmyslenie: Sbornik statei II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Petrozavodsk, 13 noyabrya 2019 goda. [New Science in the New World: Philosophical, Socio-economic, Cultural Understanding: Collection of articles of the II International Scientific and Practical Conference, Petrozavodsk, November 13, 2019]. Petrozavodsk: International Center for Scientific Partnership “New Science”; 2019:12–19 (In Russ.).
 9. Nechaev V.D., Belokonev S.Yu. Digital Economy and Trends of Political Development in Modern Societies. Outlines of global transformations: politics, economics, law. 2020;13(2):112–133. (In Russ.) https://doi.org/10.23932/2542-0240-2020-13-2-6
 10. Galiullina G.F. Formirovanie GR-struktury na predpriyatiyakh-rezidentakh TOSER [Formation of GR-structure at Enterprises-residents of TOSER]. Regional’nyi ekonomicheskii zhurnal. 2020;2(29):61–71 (In Russ.).
 11. Khoroshavin A.V. Razrabotka i aprobatsiya otraslevykh pokazatelei ustoichivogo razvitiya dlya primeneniya v neftegazovom sektore [Development аnd Implementation оf Specified Sustainable Development Indicators for the Oil and Gas Sector]. Regional’naya ekologiya. 2018;4(54):38–47. https://doi.org/10.30694/1026-5600-2018-4-38-47 (In Russ.).

Copyright (c) 2022 Volkov V.V., Belokonev S.Y.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies