Development of a regulatory system for the financial mechanism of an autonomous educational institution

Cover Page

Cite item

Abstract

A feature of financing higher education institutions is the application of a standard scheme: financing from a general fund, the expense of a special fund, sponsorship, which does not fully meet the needs of the educational and innovative model of a higher educational institution as an element of the national innovation system. The proposed mechanism of mixed educational lending provides for the deposit participation of banks in financing student education, a feature of which is the reimbursement of interest from the budget or from third parties for the use of credit. This will improve the educational process and the specialists’ professionnal level. Based on the possible ratios of excess or deficit of funds, three types of financial stability for each of two possible types of quality of financial condition are identified.

About the authors

Aleksandr D. Kvashin

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)

Author for correspondence.
Email: AKvashinAD@yandex.ru

deputy chief accountant

6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian Federation

Olga V. Ribakova

Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)

Email: ribakova-ov@ranepa.ru

Doctor of Economics, Professor

6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian Federation

References

 1. Babashova, A.S., & Sudakova, N.Yu. (2018). Kharakteristika tendentsiy i osnovnykh podkhodov k organizatsii protsessa finansirovaniya deyatel'nosti uchrezhdeniy vysshego obrazovaniya [Characterization of trends and main approaches to organizing the process of financing the activities of higher education institutions]. Ekonomicheskiye nauki, (15), 82–86. (In Russ.)
 2. Barmin, N.Yu. (2017). Avtonomiya obrazovatel’noy organizatsiyi kak factor stanovleniya podrastajuschih pokoleniy [Autonomy of an educational organization as a factor in the formation of rising generations]: monograph. Nizshniy Novgorod: Nizshegorodskiy in-t razvitiya obrazovaniya. (In Russ.)
 3. Beriozkin, D.I. (2015). Gosudarstvennaya programma razvitiya obrazovaniya kak instrument povisheniya rezul’tativnosti i effectivnostibiudzshetnogo finansirovaniya vishego obrazovaniya [State program for the development of education as a tool to increase the effectiveness and efficiency of budget financing of higher education]. Ekonomika i predprinimatel’stvo, 8–2(61), 101–105. (In Russ.)
 4. Beriozkin, D.I. (2016). Issledovaniye rezul’tativnosti i effektivnosti biudzshetnogo finansirovaniya viisshego obrazovaniya [A study of the effectiveness and efficiency of budget financing of higher education]: monograph. Moscow: INFRA-M Publ. (In Russ.)
 5. Federal’niy zakon “Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii” ot 29.12.2012 No. 273-FZ (posledniaya redktsiya) [Federal Law “On Education in the Russian Federation” dated 29.12.2012 No. 273-FZ (latest edition)]. Retrieved from http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_140174/. (In Russ.)
 6. Federal'nyj zakon No. 83-FZ ot 08 maya 2010 goda “O vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii v svyazi s sovershenstvovaniem pravovogo polozheniya gosudarstvennyh (municipal'nyh) uchrezhdenij” [Federal Law No. 83-FZ dated 08.09.2010 “On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Connection with the Improvement of the Legal Status of State (Municipal) Institutions”]. Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/. (In Russ.)
 7. Hutov, R.M., Hapantseva, R.D., & Abdokova, L.Z. (2015). Sovremenniye tendentsiyi modernizatsiyi i resursoobespetcheniya regional’nogo obrazovatel’nogo kompleksa [Current trends in the modernization and resource supply of the regional educational complex]. Sovremenniye problem nauki i obrazovaniya, (1–1), 699. (In Russ.)
 8. Kniazieva, M.D. (2016). Innovatsii v vyshem obrazovaniyi [Innovation in higher education]. 2nd ed. Moscow: Akademiya Estestvoznaniya Publ. (In Russ.)
 9. Levashov, E.N., & Vasilcov, V.S. (2014). Obrazovatel'noe kreditovanie v mekhanizme finansirovaniya vysshego obrazovaniya [Educational lending in the financing mechanism of higher education]. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij, 1(19), 25–28. (In Russ.)
 10. Mayorova, T.V., & Maydan, T.N. (2013). Puti sovershenstvovaniya finansovogo mekhanizma vysshego obrazovaniya [Ways to improve the financial mechanism of higher education]. Sovremennyye tekhnologii upravleniya, 7(31), 17–24.
 11. Mazur, L.V., & Ilminskaya, V.I. (2015). Mekhanizm finansovogo obespecheniya deyatel'nosti gosudarstvennykh uchrezhdeniy [The mechanism of financial support of state institutions]. Territoriya nauki, (2), 116–120. (In Russ.)
 12. Romanov, E.V. (2018). Vissheye obrazovaniye: sostoyaniye i perspektivy razvitiya [Higher education: state and development prospects]. Ekonomicheskaya politika, 13(3), 182–205. (In Russ.)
 13. Svekrovkina, E.A. (2014). Endaument kak metod finansirovaniya visshego obrazovaniya [Endowment as a method of financing higher education]. Ekonomika i menedzhment innovatsionnih tehnologiy, 1(28), 9. (In Russ.)
 14. Tarakanov, V.V. (2009). Finansovyj mekhanizm sistemy vysshego professional'nogo obrazovaniya: sushchnost', struktura, principy funkcionirovaniya [The financial mechanism of the system of higher professional education: the essence, structure, principles of functioning]. Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 3: Ekon. Ekol., 2(15), 180–187. (In Russ.)
 15. Tcheha, V.V. (2017). Finansirovaniye vysshego obrazovaniya v Rossii: pravoviye voprosy [Higher Education Financing in Russia: Legal Issues]: monograph. Moscow: Yustitsinform Publ. (In Russ.)
 16. Tihomorov, D.V. (2018). Finansovoye modelirovaniye: pohody, primery, zadatchi [Financial modeling: trips, examples, tasks: textbox]: textbook. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskogo gos. economitcheskogo un-ta Publ. (In Russ.)
 17. Zaytsev, A.M. (2019). Inkorporirovaniye finansovogo obespetcheniya v razvitiye visshego obrazovaniya v Rossii [Incorporation of financial support in the development of higher education in Russia] (Dissertation of the Candidate of Economic Sciences). Moscow. (In Russ.)
 18. Zuiev, V.M. (2016). Model’ finansirovaniya visshego obrazovaniya: motivy vybora i rezul’taty realizatsiyi obrazovaniya [Higher Education Financing Model: Motives for Choice and Results of Education Implementation]. Noviye paradigm obschestvennogo razvitiya: ekonomitcheskiye, sotsial’niye, filosofskiye, politicheskiye, pravoviye, obschenautchniye tendentsii i zakonomernosti: materials of the international scientific and practical conference: in 4 parts (part 4, pp. 91–93). (In Russ.)

Copyright (c) 2020 Kvashin A.D., Ribakova O.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies