From misconceptions of the “financial diet” to the misconceptions of the “decoding” of Belarus

Cover Page

Cite item

Abstract

The consequences of the policy of the “financial diet” in the development of socialeconomic processes in Belarus are assessed. The recognition of the erroneous provisions of the public finance reform in Belarus is analyzed. The conformity of the ideas of the behavioral economy of Belarus and the essence of the theory of the new behavioral economics of R. Thaler is shown. A characteristic of the relationship between rationality and irrationality in a behavioral economy is given. The essence of the policy of “decoding” the Belarusian mentality is considered.

About the authors

A G Zlotnikov

BelarusianTrade and Economics University of Consumer Cooperatives

Author for correspondence.
Email: zlot@tut.by

Cand. Econ. Sci., PhD, Professor of the Department of Law and Economy of Theory of the Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives

50 October avenu, Gomel, 246029, Republic of Belarus

References

  1. Kotlyarov I.V. i dr. (2017). Belorusskoe obschestvo v kontekste tsivilizatsionno-kulturnogo koda: sotsiologicheskoe izmerenie. Minsk: Belarusskaya navuka Publ., 392 p. (In Russ.)
  2. Zlotnikov A.G. (2017). Ekspertiza sovremennoy reproductivnoy situatsii v Belarusi. Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsiologiya, (3), 59—68 (In Russ.)
  3. Zlotnikov A.G. (2017). Pensionnaya sistema i obespechenie demograficheskoy bezopasnosti Respubliki Belarus. Potrebitelskaya kooperatsiya, (4), 47—54 (In Russ.)
  4. Marshall A. (1983). Printsipy politisheskoy ekonomii: v 3 t. T. 1. Seriya “Ekonomicheskaya mysl Zapada”. Moscow: Progress Publ., 415 p. (In Russ.)
  5. Osipov G.V., Klimovitskii S.V., Bezverbnyi V.A., Sorokin O.V., Luk’yanets A.S., Man’shin R.V., Karepova S.G., Sinelina Yu.Yu. (2015). Korruptsiya: sotsial’no-psikhologicheskoe izmerenie. Moscow: ISPI RAN Publ., 230. (In Russ.)
  6. Shatalin S.S., Yavlinskiy G.A. i dr. (1990). Perekhod k rynku. Kontseptsiya i programmy. Moscow: Arkhangelskoe Publ. (In Russ.)
  7. Rudiy K. (2017). “Potovu chto tak reshili my”: povedencheskaya ekonomika Belarusi i ee raskodirovanie. Minsk: Zvyazda Publ., 368 p. (In Russ.)
  8. Rudiy K. (2016). Finansovaya dieta: reformy gosudastvennykh finansov Belarusi. Minsk: Zvyazda Publ., 464 p. (In Russ.)
  9. Thaler R. (2017). Novaya povedencheskaya ekonomika. Pochemu lyudi narushayut pravila traditsionnoy ekonomiki i kak na etom zarabotat. Moscow: Eksmo Publ., 540 p. (In Russ.)
  10. Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prise in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017. Richard Thaler: Integration Economics with Psychology. The Committee for the Prise in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. advanced-economicsciences2017.pdf (date of access: 12.12.2017).

Copyright (c) 2018 Zlotnikov A.G.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies