ADVANCED FIRE SUPPRESSION TECHNOLOGIES AT FUEL STORAGE FACILITIES

Cover Page

Cite item

Abstract

This article analyses challenges of the fire extinguishing process at fuel storage facilities and looks at modern technologies aimed at extinguishing burning petrochemicals, such as: subsurface foam injection, combined gas and powder fire extinguishing technology «BiZone», aerosol generator «Purga», automatic fire-fighting system USP-01F, foam generating substance «Storm», heat shields «Sogda» designed to protect firefighters from thermal radiation, etc. Recommendations are given to facilitate the use of advanced fire suppression technologies at fuel storage facilities.

About the authors

T A Budykina

Kursk State University

Author for correspondence.
Email: tbudykina@yandex.ru

Doctorof Technical Sciences, Professor

Radishcheva str., 33, Kursk, Russia, 305000

K Yu Budykina

Moscow State Institute of International Affairs

Email: tbudykina@yandex.ru

Bachelor, Moscow State Institute of International Relations

Vernadskogo ave., 76, Moscow, Russia, 119454

References

 1. Оfficial website Free Wikipedia URL: www.https://ru.wikipedia.org (date of access 31.08.2016).
 2. Popovskiy D.V., Ohlomenko V.Yu. Combat clothing and equipment fire: Мethodical grant. Under the General editorship V.A. Gracheva. М.: Academy State fire service of EMERCOM of Russia. 2004: 19.
 3. Korolchenko D.A. Storm vs fire / Fire safety in construction. 2010. 6: 34—38.
 4. Оfficial website NPО Modern fire technology «SOPOT» URL: www.http://www.sopot.ru (date of access 01.09.2016).
 5. Patent RUS № 2521328 A62C2/08 Device for protecting a fireman from heat radiation. Usmanov M. H. Рublished.: 27.06.2014, bull. № 18.
 6. Оfficial website Technology surround fire BIZONE URL: www.http://bizone­tech.ru (date of access 31.08.2016).
 7. Device for somatuline burning in the Straits of liquids. Guidelines for design and application. Special design Bureau «Теnzor». Dubna, 2010.
 8. Patent RUS № 2 252 804 A 62 C 3/06 Device for burning liquid somatuline. Potyakin V.I., Gluhov I.S., Bolodyan I.A., Kalinkin V.I., Barsukov I.B., Pushkin V.A. Рublished.: 27.05.2005, bull. № 15.
 9. The company’s official website Politechnica URL: www. http://poli.ru (date of access: 22.08.2016).
 10. Patent RUS № 2182024 A62C2/08, A62C35/68 Sposob oslableniya potoka energii v vide sveta, tepla i konvektivnyih gazovyih potokov i ustroystvo k lafetnomu stvolu dlya sozdaniya zaschitnogo ekrana ot potoka energii v vide sveta, tepla i konvektivnyih gazovyih potokov. Usmanov M.H., Brushlinskiy N.N., Ablyazis R.A., Kasyimov Yu.U., Kopyilov N.P., Lobanov N.B., Sadyikov Sh., Serebrennikov E.A., Sabirov M., Hudoev A.D. Рublished.: 10.05.2002, bull. № 13.
 11. Bituev B.Zh., Deshevyih Yu.I., Voevoda S.S., Molchanov V.P., Bastrikov D.L., Krutov M.A. Protivopozharnaya zaschita zheleznodorozhnyih slivo­nalivnyih estakad. Sovremennyie tehnologii pozharotusheniya. Materialyi mezhdunarodnoy nauchno­prakticheskoy konferentsii «Metodicheskie osnovyi povyisheniya kachestva obrazovatelnoy i innovatsionnoy deyatelnosti po napravleniyu podgotovki 280700 «Technosphere safety» i 280705 «Fire safety»». Moscow, 22 may 2013 year / Сomp. Fedoseev A.A., Bedilo M.V., Baskakov S.V., Plahov S.Yu., Tautiev B.U., Svoestupov M.V.; Under the editorship. Teterina I.M. Moscow: Academy of State fire service of EMERCOM of Russia, 2013: 190—195.

Copyright (c) 2017 Budykina T.A., Budykina K.Y.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies