Ethnocultural contacts of the medieval population of the Eastern Aral Sea region on the data of archaeological research of the XX century

Cover Page

Cite item

Abstract

The article analyzes material evidence of contacts of the nomadic and sedentary population of the Eastern Aral Sea region during the Middle Ages, which are known from written sources. The article is based on materials of archaeological research presented by Soviet scientists in the territory of the Eastern Aral Sea region. Comprehensive archaeological research of the monuments of Kesken-kujuk-kala, Khodja-kazgan 3, Kyz-Molla, Zangarkala, Sarlitam-kala, Saikuduk-kala, Asanas, Khoja-Kazgan 1, Jan-kala (Jend), Murzaly, Kzay, Uigarak , Irkibay, Kum-kala 2, Martyk, Kos-tobe, Beshtam-kala and others on the whole confirms the information of written sources that two cultural traditions coexisted on the territory of the Eastern Aral region - sedentary and nomadic. The nomadic tradition is a symbiosis of Oguzo-Kypchak elements, which is clearly manifested in the analysis of species, forms and ornaments of vessels.

About the authors

Elena Borisovna Barinova

Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Author for correspondence.
Email: BarinovaElena@rambler.ru

Ph.D.(in History), Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences

32A Leninsky Ave., Moscow, 119991, Russia

References

 1. Bartol’d V.V. K istorii orosheniya Turkestana // Sochineniya. T. III. M.: Vostochnaya literatura, 1965. 711 s.
 2. Bartol’d V.V. Istoriya kul’turnoy zhizni Turkestana // Sochineniya. T. II. CH. 1. M.: Vostochnaya literatura, 1963. 1024 s.
 3. Vakturskaya N.N. Khronologicheskaya klassifikatsiya srednevekovoy keramiki Khorezma (XI–XVII vv.) // Trudy khorezmskoy arkheologo-etnograficheskoy ekspeditsii. T. IV. M.: Nauka, 1959. S. 261–342.
 4. Tolstov S.P. Po drevnim del’tam Oksa i Yaksarta. M.: IVL, 1962. 321 s.
 5. Polevyye issledovaniya Khorezmskoy ekspeditsii v 1958–1961 gg. T. 1. Vyp. 6. M.: Izdvo AN SSSR. 1963. 276 s.
 6. Basandayka. Sbornik materialov i issledovaniy po arkheologii Tomskoy oblasti // Trudy Tomskogo gosudarstvennogo universiteta im. V.V. Kuybyshev. T. 98. TGPU. Tomsk, 1947. 310 s.
 7. Makarova T.I. Ukrasheniya i amulety iz lazurita u kochevnikov X–XI vv. // Arkheologicheskiy sbornik Gos. Ermitazh. № 4. L.: Izd-vo Gosudarstvennogo Ermitazha. 1962. S. 127–134.
 8. Kallaur V.A. Drevniye goroda Saganak (Sunak), Ashnas ili Eshnas (Asanas) v Perovskom uyezde, razrushennyye Chingiz-khanom v 1219 g. // Protokoly Turkestanskogo kruzhka lyubiteley arkheologii. Protokol № 11 ot 7.II.1900 g. 1900., Tashkent. S. 14–15.
 9. Tolstov S.P. Po sledam drevnekhorezmiyskoy tsivilizatsii. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1948 g. 328 s.
 10. Tolstov S.P. Drevniy Khorezm: Opyt istoriko-arkheologicheskogo issledovaniya. M.: MGU, 1948.440 s. URL: http://static.iea.ras.ru/books/Tolstov_Drevny_Horezm.pdf.
 11. Terenozhkin A.I. O drevnem goncharstve v Khorezme // Izv. UzFAN. № 6. Tashkent, 1940.

Copyright (c) 2018 Barinova E.B.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies