LIST'S DEFORMATIONS OF HIGH-RISE BUILDING ON DEFORMABLE SLAB

Cover Page

Cite item

Abstract

The objective of stability of high-rise building interacting with deformable foundation is dis- cussed. Study of the development of tilt's deformation of high-rise building using method «tracking» states of equilibrium through solving non-linear equations overall sustainability of high-rise building on deformable foundation slab

About the authors

V K Inozemtzev

Yuri Gagarin Saratov State Technical University, Saratov

Author for correspondence.
Email: zhestkovas@list.ru

доктор технических наук, профессор

410054, Саратов, ул. Политехническая д.77

O V Inozemtzeva

Yuri Gagarin Saratov State Technical University, Saratov

Email: zhestkovas@list.ru

кандидат технических наук

410054, Саратов, ул. Политехническая д.77

S A Zhestkova

Yuri Gagarin Saratov State Technical University, Saratov

Email: zhestkovas@list.ru

аспирант

410054, Саратов, ул. Политехническая д.77

References

  1. Kollatts, L. (1968). Zadachi na Sobstvennyye Znacheniya. M.: Nauka. 504 p.
  2. Alfynov N.A. (1978) Osnovi Rascheta na Ustoichivost’ Uprygih System. M.:Mashinostroenie.
  3. Rzhanitsyn, A.R. (1955). Ustoichivost' Ravnovesiya Uprugih Sistem. Gos.Izd.Techniko-teoriticheskoi literatyri. Moskva.
  4. Engel’, X. (2007). Nesyshie Sistemi; predisl. Ralfa Rapsona; per. s nem. L.A. Andreevoi; M.: ST: Astrel. 344 p.
  5. Inozemtsev, V.K. Redkov, V.I. (2005). Matematicheskaya Model Deformirovaniya Geomassivov Primenitlno k Deformatsionnim Protzessam v Osnovaniyah Sooryzhenii. Saratov, SSTU. 412 p.

Copyright (c) 2017 ИНОЗЕМЦЕВ В.К., ИНОЗЕМЦЕВА О.В., ЖЕСТКОВА С.А.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies