LIST'S DEFORMATIONS OF HIGH-RISE BUILDING ON DEFORMABLE SLAB

Cover Page

Abstract


The objective of stability of high-rise building interacting with deformable foundation is dis- cussed. Study of the development of tilt's deformation of high-rise building using method «tracking» states of equilibrium through solving non-linear equations overall sustainability of high-rise building on deformable foundation slab


V K Inozemtzev

Principal contact for editorial correspondence.
zhestkovas@list.ru
Yuri Gagarin Saratov State Technical University, Saratov 410054, Саратов, ул. Политехническая д.77

доктор технических наук, профессор

O V Inozemtzeva

zhestkovas@list.ru
Yuri Gagarin Saratov State Technical University, Saratov 410054, Саратов, ул. Политехническая д.77

кандидат технических наук

S A Zhestkova

zhestkovas@list.ru
Yuri Gagarin Saratov State Technical University, Saratov 410054, Саратов, ул. Политехническая д.77

аспирант

  • Kollatts, L. (1968). Zadachi na Sobstvennyye Znacheniya. M.: Nauka. 504 p.
  • Alfynov N.A. (1978) Osnovi Rascheta na Ustoichivost’ Uprygih System. M.:Mashinostroenie.
  • Rzhanitsyn, A.R. (1955). Ustoichivost' Ravnovesiya Uprugih Sistem. Gos.Izd.Techniko-teoriticheskoi literatyri. Moskva.
  • Engel’, X. (2007). Nesyshie Sistemi; predisl. Ralfa Rapsona; per. s nem. L.A. Andreevoi; M.: ST: Astrel. 344 p.
  • Inozemtsev, V.K. Redkov, V.I. (2005). Matematicheskaya Model Deformirovaniya Geomassivov Primenitlno k Deformatsionnim Protzessam v Osnovaniyah Sooryzhenii. Saratov, SSTU. 412 p.

Views

Abstract - 208

PDF (Russian) - 13


Copyright (c) 2017 ИНОЗЕМЦЕВ В.К., ИНОЗЕМЦЕВА О.В., ЖЕСТКОВА С.А.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.