Referentsiya monografii po konstruirovaniyu poverkhnostey prostranstvennykh konstruktsiy, vizualizatsii poverkhnostey v sistemakh MathCad i AutoCad professora Ivanova V.N. i Romanovoy V.A

Cover Page

Cite item

Abstract

About the authors

VADIM NIKOLAEVICH SEMENOV

Moscow State University of Civil Engineering mgsu.ru

Email: vnsemenovmgakhis@mail.ru.
129337, Moscow, Yaroslavskoye shosse, 26 mgsu.ru

References


Copyright (c) 2017 СЕМЕНОВ В.Н.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies