Mikhaylov, M S, Межотраслевой инжиниринговый центр композиционных материалов МГТУ им. Баумана

Issue Section Title Abstract File
No 6 (2016) Articles MODELIROVANIE NAPRYaZhENNO-DEFORMIROVANNOGO SOSTOYaNIYa KONSOL'NOGO KABELEDERZhATELYa S ISPOL'ZOVANIEM METODA KONEChNYKh ELEMENTOV Abstract PDF
(Rus)