Referentsiya monografii po konstruirovaniyu poverkhnostey prostranstvennykh konstruktsiy, vizualizatsii poverkhnostey v sistemakh MathCad i AutoCad professora Ivanova V.N. i Romanovoy V.A

Cover Page

AbstractVADIM NIKOLAEVICH SEMENOV

vnsemenovmgakhis@mail.ru.
Moscow State University of Civil Engineering mgsu.ru 129337, Moscow, Yaroslavskoye shosse, 26 mgsu.ru

References in Roman alphabet are in a PDF file of the article

Views

Abstract - 186

PDF (Russian) - 9


Copyright (c) 2017 СЕМЕНОВ В.Н.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.