Frolov, A A, Moscow State Machine-Building University (MAMI)

Issue Section Title Abstract File
No 6 (2016) Articles MODELIROVANIE NAPRYaZhENNO-DEFORMIROVANNOGO SOSTOYaNIYa KONSOL'NOGO KABELEDERZhATELYa S ISPOL'ZOVANIEM METODA KONEChNYKh ELEMENTOV Abstract PDF
(Rus)