RETsENZIYaI vanov V.N., Romanova V.A. Konstruirovanie poverkhnostey prostranstvennykh konstruktsiy. Vizualizatsiya poverkhnosteyv sistemakh MathCad i AutoCad: monografiya. M.: ASV, 2016. 410 s.

AbstractOl'ga Vladimirovna Myskova

olga_myskova@mail.ru

References in Roman alphabet are in a PDF file of the article

Views

Abstract - 211

PDF (Russian) - 34


Copyright (c) 2017 Myskova O.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.