Author Details

Batykov, I. V.

Issue Section Title File
Vol 22, No 1 (2022) Theory, Methodology and History of Sociological Research Indeks razvitiya obshchestva potrebleniya: teoreticheskoe obosnovanie i pervichnaya validizatsiya pokazatelya PDF

(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies