Kanukova Z.V. Traditsiya v Sovremennom Osetinskom Obshchestve [Tradition in Modern Ossetian Society]. Vladikavkaz: Ir, 2018. 135 p.

Cover Page

Cite item

Full text / tables, figures

Abstract

-

About the authors

Berta V. Tuaeva

North Ossetian State University after K.L. Khetagurov; V.I. Abayev North-Ossetian Institute of Humanitarian and Social Studies

Author for correspondence.
Email: ms.amaga@mail.ru

Doktor Istoricheskikh Nauk [Dr. habil. hist.], Professor at the Department of Contemporary Russian History, North Ossetian State University after K.L. Khetagurov; Leading Researcher of the V.I. Abayev North-Ossetian Institute of Humanitarian and Social Studies of Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences.

46, Vatutina St., Vladikavkaz, 362025, Russia; 10, Mira Ave., Vladikavkaz, 362040, Russia

References

  1. Gagloyeva, Z.D. Osetinskiy “rvadalta” (k strukture rodstvennykh ob"yedineniy u osetin). Moscow: Nauka Publ., 1964 (in Russian).
  2. Dzidzoyev, V.D. Osetinskaya etnograficheskaya entsiklopediya. Vladikavkaz: Proyekt-Press Publ., 2013 (in Russian).
  3. Kanukova, Z.V., and Kulumbekov, R.P. “Osetinskiy khædzar kak model' vosproizvodstva i funktsionirovaniya traditsii v sovremennom obshchestve.” Izvestia SOIGSI, no. 16 (2015): 65–72 (in Russian). Tishkov, V.A. Osetiny. Moscow: Nauka Publ., 2012 (in Russian).

Copyright (c) 2020 Tuaeva B.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies