BARYShEVA, Yu A, Московский государственный строительный университет

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles PRIBLIZhENNYY SPOSOB UChETA NELINEYNOSTI DEFORMIROVANIYa PRI RASChETE KONSTRUKTsIY NA SEYSMIChESKIE VOZDEYSTVIYa Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies