ShAMBINA, SVETLANA L'VOVNA, РУДН

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2009) Articles ISSLEDOVANIE POVERKhNOSTEY VELAROIDAL'NOGO TIPA S DVUMYa SEMEYSTVAMI SINUSOID NA KOL'TsEVOM PLANE Abstract PDF
(Rus)