OVChINNIKOV, IL'Ya IGOREVICh, Саратовский государственный технический университет

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles Modelirovanie korrozionnogo rastreskivaniya predvaritel'no napryazhennoy armatury s ispol'zovaniem teorii dlitel'noy prochnosti A.R. Rzhanitsyna Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies