ShEVLYaKOV, ANDREY GAVRILOVICh, Московский государственный университет природообустройства

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles KOLEBANIYa TsILINDRIChESKIKh TRUBOPROVODOV, ZAPOLNENNYKh ZhIDKOST'Yu, OBUSLOVLENNYE POPEREChNYM IMPUL'SOM VNEShNEGO DAVLENIYa Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies