BARAEV, ALIBEK NURIMBETOVICh, Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, Москва

Issue Section Title Abstract File
No 4 (2009) Articles ISSLEDOVANIE DIFFERENTsIAL'NYKh URAVNENIY PROSTRANSTVENNOGO DVIZhENIYa VYaZKO NELINEYNO-UPRUGOY GIBKOY SVYaZI I VOLN, VOZNIKAYuShchIKh PRI DINAMIChESKOM VOZDEYSTVII Abstract PDF
(Rus)