RAEVSKIY, ALEKSEY NIKOLAEVICh, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2009) Articles OPREDELENIE AKTIVNOSTI OPASNYKh SEChENIYDVUKhETAZhNOY RAMY V PREDEL'NOM SOSTOYaNII Abstract PDF
(Rus)