A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yagafarova, D G, Institute of Socio-Political and Law Research of the Republic of Bashkortostan, RAS Institute of Sociology, Bashkor branch
Yakovenko, Yu I, <p>Taras Shevchenko National University of Kyiv</p>
Yakovlev, P I, <p>M.K. Ammosov North-Eastern Federal University</p>
Yakushina, O I, <p>Lomonosov Moscow State University</p>
Yarkova, E N, Tyumen State University
Yatsutsenko, Yu V, <p>Peoples&rsquo; Friendship University of Russia</p>
Yatsutsenko, Yu V, Peoples’ Friendship University of Russia
Yudina, T N, <p>Russian State Social University</p>
Yudina, T. N., <p>Russian State Social University</p>
Yugova, O V, <p>Moscow City Pedagogical University</p>
Yusupov, M M, Chechen State University
Yusupov, М М, <p>Tyumen State Oil and Gas University</p>
Yuzhakov, V N, <p>Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration</p>