Social Regulation of Nonlinear Processes Under Uncertainty

Cover Page

Abstract


The article researches into the mechanisms of social self-regulation of nonlinear processes by the example of changing youth values. That gives a certain theoretical explanation of social regulation within modern societies and of rationalization of uncertainty.


V I Chuprov

Center of Sociology of YouthInstitute of Socio-Political Research with Russian Academy of Science

Author for correspondence.
Email: Chuprov443@yandex.ru

Center of Sociology of YouthInstitute of Socio-Political Research with Russian Academy of Science

 • Asmolov A.G. Psikhologiya lichnosti. - M.: Izd-vo MGU, 1990.
 • El'chaninov M.S. Sotsial'naya sinergetika i katastrofy Rossii v epokhu moderna. - M.: KomKniga, 2005.
 • Kravchenko S.A. Nelineinaya sotsiokul'turnaya dinamika: igraizirovannyi podkhod. - M.: MGIMO-Universitet, 2006.
 • Kravchenko S.A. Nelineinost' // Sotsiologicheskii entsiklopedicheskii russko-angliiskii slovar'. - M.: Astrel' - Ast Tranzitkniga, 2004.
 • Prigozhin I., Stengers I. Vremya, khaos, kvant. - M., 1994.
 • Prigozhin I., Stengers I. Poryadok iz khaosa. Novyi dialog cheloveka s prirodoi. - M., 1986.
 • Prigozhin I. Filosofiya nestabil'nosti // Voprosy filosofii. - 1991. - № 6.
 • Romanov V.L. Sotsial'naya samoorganizatsiya i gosudarstvennost'. - M.: RAGS, 2000.
 • Sinergetika i sotsial'noe upravlenie. - M., 1998.
 • Chuprov V.I., Zubok Yu.A., Uil'yams K. Molodezh' v obshchestve riska. - M., 2003.
 • Giddens A. The Consequences of Modernity. - Cambridge: Polity Press, 1991.

Views

Abstract - 85

PDF (Russian) - 111


Copyright (c) 2008 Chuprov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.