СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ.

Обложка

Аннотация


В статье рассматривается процесс создания финансово-промышленных групп (ФПГ) в Российской Федерации на рубеже ХX-ХХI вв. Проанализирована историческая специфика формирования крупных промышленно-финансовых объединений в постсоветский период на основе анализа структуры и механизма функционирования ФПГ. Автор подробно показывает основные этапы развития ФПГ, которые были обусловлены объективными экономическими и политическими процессами в стране.


Сергей Александрович Лутошкин

Лицо (автор) для связи с редакцией.
moto-man@mail.ru
Российский университет дружбы народов 117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

 • Pappe Ya.Sh. «Oligarkhi»: Ekonomicheskaya khronika, 1992−2000. Moscow, 2000.
 • Grebenichenko S.F. Kuda i pochemu idet Rossiya? Sotsiologicheskie issledovaniya. 1999; 7:33−43 (in Russian).
 • Grebenichenko S.F. K obnovleniyu Rossii! Aktual’nye problemy prepodavaniya gumanitarnykh nauk v vysshei shkole. Sbornik nauchnykh trudov. Moscow, 2012, pp. 65−75 (in Russian).
 • Grebenichenko D.K., Grebenichenko S.F. Consumer expectations: Russia has a long way to go. Sotsiologicheskie issledovaniya. 1998; 2:31−42.
 • Chernikov G.P, Chernikova D.A. Lyudi i vlast’. Kto vladeet Rossiei? Moscow, 1998 (in Russian).
 • Grebenichenko S.F., Davydov V.P. Putinskaya Rossiya. Moscow, 2007 (in Russian).
 • Davydov V.P., Grebenichenko S.F. Mirovoi krizis: «chuzhie» tseli i interesy Rossii. Sotsial’nogumanitarnyeznaniya. 2009; 2:19−44 (in Russian).
 • Il'in M.S., Tikhonov A.G. Finansovo-promyshlennaya integratsiya i korporativnye struktury: mirovoi opyt i realii Rossii. Moscow, 2002 (in Russian).
 • Peregudov S.P., Lapina N.Yu., Semenenko I.S. Gruppy interesov i rossiiskoe gosudarstvo. Moscow; 1999 (in Russian).
 • Oleinik T.V. Gosudarstvo i formirovanie vedushchikh finansovo-promyshlennykh grupp Rossii (1993−1997 gg.): k istokam vzaimootnoshenii. Vestnik Chuvashskogo universiteta. 2009; 3:118−123 (in Russian).
 • Kurbatova M.V., Kislitsyn D.V. Integrirovannaya biznes-gruppa kak osnovnaya forma sushchestvovaniya rossiiskogo krupnogo biznesa. Vestnik KemGU. 2008; 2:238−244 (in Russian).
 • Tsvetkov V.A. Spetsificheskie osobennosti natsional'noi modeli rynochnoi ekonomiki. Voprosy ekonomiki. 2010; 2:2−11 (in Russian).
 • Khlebtsevich K.V. Oligarkhicheskii kapital i stanovlenie politicheskoi sistemy Rossiiskoi Federatsii (1993−1999 gg.). Naukaishkola. 2009; 6:77−78 (in Russian).
 • Izmailova M.A. Istoricheskii i mirovozzrencheskii aspekty evolyutsii korporativnykh struktur. Nauchno-teoreticheskiizhurnal. 2013; 6:150−156 (in Russian).
 • Prokopova O.V., Kurchenkov V.V. Tendentsiya razvitiya korporativnykh otnoshenii v rossiiskoi ekonomike. Regional'naya ekonomika. Yug Rossii. 2008; 9:154−163 (in Russian).
 • Nikolaeva I.P., Krivopalov V.A. Finansovo-promyshlennaya oligarkhiya kak sotsial'noekonomicheskaya kategoriya, ee sushchnost', tseli i funktsii. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2006; 5:44−50 (in Russian).
 • Ashvanyan S.K. Transnatsionalizatsiya rossiiskogo kapitala. Ekonomicheskie nauki. 2004; 283:105−109 (in Russian).
 • Belyaeva I.Yu., Eskindaov M.A. Kapital finansovo-promyshlennykh korporativnykh struktur: teoriya i praktika. Moscow; 2001 (in Russian).
 • Mukhin A.A. Biznes-elita i gosudarstvennaya vlast’: Kto vladeet Rossiei na rubezhe vekov? Moscow, 2001 (in Russian).
 • Grebenichenko S.F., Davydov V.P. Rossiya na puti v tsivilizatsiyu: problem i perspektivy. Politologicheskie ocherki. Chelyabinsk, 1992 (in Russian).
 • Grebenichenko S.F. Kuda i pochemu idet Rossiya? Sotsiologicheskie issledovaniya. 1999; 7:33−43 (in Russian).
 • Grebenichenko D.K., Grebenichenko S.F. Consumer expectations: Russia has a long way to go. Sotsiologicheskie issledovaniya. 1998; 2:31−42.
 • Davydov V.P., Grebenichenko S.F. Mirovoi krizis: «chuzhie» tseli i interesy Rossii. Sotsial’no-gumanitarnyeznaniya. 2009; 2:19−44 (in Russian).
 • Pappe Ya.Sh. «Oligarkhi»: Ekonomicheskaya khronika, 1992−2000. Moscow; 2000.
 • Chernikov G.P, Chernikova D.A. Lyudiivlast’. Kto vladeet Rossiei? Moscow; 1998 (in Russian).
 • Grebenichenko S.F., Davydov V.P. Putinskaya Rossiya. Moscow, 2007 (in Russian).
 • Grebenichenko S.F. K obnovleniyu Rossii! Aktual’nye problemy prepodavaniya gumanitarnykh nauk v vysshei shkole. Sbornik nauchnykh trudov. Moscow, 2012, pp. 65−75 (in Russian).

Просмотры

Аннотация - 146

PDF (Russian) - 483


© Лутошкин С.А., 2017

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.